Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Τεχνικό προσωπικό ΟΣΕ. Υπεράνθρωπες προσπάθειες για να φέρουν σε πέρας το έργο τους.Η μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού έχει φορτώσει επιπλέον έργο στους  ελάχιστους εναπομείναντας εργαζόμενους  των συνεργειών επισκευής οχημάτων τροχαίου υλικού.
Αναφερόμαστε, στο γνωστό στους σιδηροδρομικούς,   Συνεργείο Οχημάτων και επισκευής Μηχανών (Σ.Ο.Μ) που βρίσκεται στον χώρο του Παλιού Σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.
 Οι συνταξιοδοτήσεις και οι μετατάξεις έχουν αποδυναμώσει το συνεργείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με αποτέλεσμα το προσωπικό που έχει απομείνει να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να φέρει σε πέρας το επισκευαστικό έργο το οποίο είναι πολύ μεγάλο. « Τρέχουμε να προλάβουμε για να δώσουμε σε κυκλοφορία τα επισκευασμένα βαγόνια» μας είπαν εργαζόμενοι του συνεργείου. Δείτε εικόνες και βίντεο που πήραμε σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη για την κακή ποιότητα του βίντεου