Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Απίστευτο και όμως αληθινό. Εργαζόμενοι στον ΟΣΕ έχουν να πάρουν άδειες και αναπαύσεις από το 2009?Μπορεί να ακούγεται απίστευτο αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εργαζόμενοι στον Ελληνικό σιδηρόδρομο έχουν να εκτελέσουν αναπαύσεις και άδειες που δικαιούνται από το 2009. Οι λόγοι που επικαλούνται στον ΟΣΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, το οποίο όπως είναι  γνωστό  έχει μειωθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια τόσο από τις μετατάξεις και την  εφεδρεία όσο και από την κανονική έξοδο συνταξιοδότησης.
Όπως πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν εργαζόμενοι που συνολικά έχουν να πάρουν αναπαύσεις και άδειες 200 μέρες. «Ζήτησα να πάρω πρόσφατα με αίτηση μου άδεια και απορρίφτηκε» μας είπε εργαζόμενος του ΟΣΕ.  Το πρόβλημα θα μπορούσε να μετριαστεί αν γίνονταν αναδιάρθρωση του προσωπικού. «Υπάρχουν σταθμοί που δεν έχουν έργο και το προσωπικό πλεονάζει, θα μπορούσε αυτό το προσωπικό να δώσει άδειες» υποστήριξε εργαζόμενος. Τι να πούμε εμείς . Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, ολοταχώς για το βιβλίο Γκίνες..