Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Οι 21 πρώτοι φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι 21 πρώτοι φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους


Αυτός είναι  ο κατάλογος των 21  φορέων  που συγχωνεύονται ή καταργούνται,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη
2
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Α.Ε.
1
3
HELEXPO
Α.Ε.
1
4
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε.
1
Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα
5
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Ν.Π.Ι.Δ.
1
6
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ν.Π.Ι.Δ.
1
7
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Συγχώνευση
9
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ν.Π.Ι.Δ.
1
10
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Συγχώνευση
11
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
12
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)
Ν.Π.Ι.Δ
1
Kατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη)
Α.Ε.
1
Συγχώνευση
14
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Α.Ε.
1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17
Ελληνική Θαλάσσια Ένωση
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18
Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών
Ν.Π.Ι.Δ.
29
Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Ν.Π.Δ.Δ.
39
Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών)
20
Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Ν.Π.Δ.Δ.
65
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Ν.Π.Δ.Δ
63
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα