Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΕΟΠΥΥ Συνταγογράφηση και σε ΚΑΠΗ

Στη διάθεση γιατρών στα ΚΑΠΗ όλης της χώρας προτίθεται να προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου να γίνεται συνταγογράφηση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες.

Αυτό αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ στους δήμους της επικράτειας και στις νομαρχιακές και τοπικές μονάδες υγείας του Οργανισμού, εξηγώντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει πράξη η συγκεκριμένη πρόθεση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:
- Ο δήμος έχει υποχρέωση να αποστείλει στον διευθυντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής του το μητρώο των μελών του ΚΑΠΗ, για τα οποία μέλη θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο η συνταγογράφηση.
- Ο δήμος οφείλει να ενημερώσει τον διευθυντή της Μονάδας Υγείας της περιοχής του εάν διαθέτει ιατρικό προσωπικό και με ποια σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο δήμος διαθέτει πάνω από έναν γιατρό, θα ανατεθεί σε έναν απ’ αυτούς η συνταγογράφηση.
- Ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη θεραπεία, κυρίως τρίμηνες συνταγές. Συνεπώς, δεν θα αλλάζει αγωγή, δεν θα προσθέτει φάρμακα και δεν θα αναθέτει τη συνταγογράφηση σε τρίτους.
- Εκτός από τη σφραγίδα του γιατρού (σφραγίδα Μονάδας Υγείας όταν ο γιατρός διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ ή προσωπική σφραγίδα όταν ο γιατρός διατίθεται από το δήμο) θα υπάρχει και σφραγίδα που θα αναγράφει το ΚΑΠΗ και το δήμο από τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
- Ο γιατρός που διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συνταγογράφηση, ενώ σε κάθε δήμο διατίθεται μόνο ένας γιατρός, κατά προτίμηση παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής. Ο γιατρός ορίζεται για μία μέρα την εβδομάδα, κατά την οποία εξαιρείται από τα ραντεβού του με ευθύνη του διευθυντή της Μονάδας.