Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η ανάπτυξη

 
...Η άποψη της κοινωνίας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι θετική. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB, το 81% του πληθυσμού θεωρεί ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας και το 74% ότι οι ιδιώτες θα διαχειρισθούν την περιουσία καλύτερα, ενώ το 84% είναι βέβαιον ότι η αξιοποίηση θα φέρει επενδύσεις και θα προσθέσει θέσεις εργασίας. Ακόμη και για τα «ιερά τέρατα» του Δημοσίου η αποδοχή της αποκρατικοποίησης είναι μεγάλη (ενδεικτικά: ΤΡΑΙΝΟΣΕ 65%, αεροδρόμια 62%, λιμάνια 55%, ΟΠΑΠ 55%, ΔΕΠΑ 54%, ΔΕΗ 53%, ΕΛΤΑ 50%, ΕΥΔΑΠ 48%)..
Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία των αποκρατικοποιήσεων είναι η ισχυρή πολιτική βούληση για την υλοποίησή τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα, όπου με την εφαρμογή του προγράμματος θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τομείς της οικονομίας, η στήριξη του Δημοσίου είναι καταλυτική. Για πρώτη φορά με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αποτυπώνεται η δημόσια πολιτική για τους λιμένες, τα αεροδρόμια, τις μαρίνες, τους αυτοκινητοδρόμους, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, τα παίγνια και δημιουργούνται αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τον καθορισμό τιμών και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Για πρώτη φορά η δημόσια περιουσία αξιοποιείται με τρόπο που ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Επενδύσεις σε λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια και τουριστικές αναπτύξεις θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν. Επενδύσεις σε λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και ενέργεια θα ξαναβάλουν τη χώρα στον χάρτη του διεθνούς εμπορίου ως την πύλη της Ευρώπης για την Ανατολή.
Είναι προφανές ότι για την αξιοποίηση της περιουσίας απαιτείται συνεχής συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί 72 συγκεκριμένες νομικές και τεχνικές ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έξι αποκρατικοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Είναι μύθος ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι ξεπούλημα της περιουσίας του Δημοσίου. Κατά 90% αφορά πώληση δικαιωμάτων γης και παραχώρηση υποδομών. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μεγάλη κλίμακα και κατ' αυτόν τον τρόπο η μεγαλύτερη οικονομική μεταρρύθμιση στη χώρα που μπορεί να τροφοδοτήσει δυναμικά την ανάπτυξή της.
Πέρα από τις εισπράξεις, η πραγματική αξία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων οφείλεται στις επενδύσεις που οι επενδυτές θα κάνουν μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων προκειμένου να αναπτύξουν είτε τη γη είτε τις υποδομές που ανέλαβαν. Το πρόγραμμα αποτελεί αυτή την περίοδο το μοναδικό μέσο προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων προς τη χώρα.
Η εφαρμογή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις άνω των 25 δισ. ευρώ ως το 2020, που θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και θα προσθέσουν 150.000 νέες θέσεις εργασίας σε αυτή την περίοδο.
Και η άποψη της κοινωνίας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι θετική. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB, το 81% του πληθυσμού θεωρεί ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας και το 74% ότι οι ιδιώτες θα διαχειρισθούν την περιουσία καλύτερα, ενώ το 84% είναι βέβαιον ότι η αξιοποίηση θα φέρει επενδύσεις και θα προσθέσει θέσεις εργασίας. Ακόμη και για τα «ιερά τέρατα» του Δημοσίου η αποδοχή της αποκρατικοποίησης είναι μεγάλη (ενδεικτικά: ΤΡΑΙΝΟΣΕ 65%, αεροδρόμια 62%, λιμάνια 55%, ΟΠΑΠ 55%, ΔΕΠΑ 54%, ΔΕΗ 53%, ΕΛΤΑ 50%, ΕΥΔΑΠ 48%).
Οι στόχοι του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων κατά την τελευταία διαπραγμάτευση με την τρόικα μειώθηκαν ουσιαστικά (από 50 δισ. ευρώ σε 19 δισ. ευρώ ως το 2015), σε αναγνώριση της αναπτυξιακής φύσης του προγράμματος, αλλά και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών των περιουσιακών στοιχείων. Το μέτρο όμως κατά το οποίο θα επιτευχθούν τελικά οι στόχοι, και ειδικότερα αυτός του 2012, εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη διάθεση των αγορών προς την Ελλάδα.
Η χώρα έχει υποτιμηθεί διεθνώς και αυτό επηρεάζει την αντίληψη των επενδυτών για την οικονομική αξία των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Τα ελληνικά ομόλογα μετά το PSI έχουν τιμή στην αγορά κατά 85% και πλέον χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας τους. Αυτό το επίπεδο έκπτωσης υπονομεύει κάθε φυσική επένδυση στη χώρα, γιατί σε περίπτωση θετικών εξελίξεων η απόδοση επενδύσεων σε ομόλογα είναι πολλαπλάσια οποιασδήποτε επένδυσης σε αποκρατικοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία.
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) παραμένει απόλυτα προσηλωμένο στην προετοιμασία όλων των περιουσιακών στοιχείων για αποκρατικοποίηση. Η συνεχής πολιτική στήριξη και η αδιάλειπτη διευκόλυνση από το Δημόσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την κρίση.
Ο κ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος
 είναι διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.
"ΤΟ ΒΗΜΑ"