Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Συζητήσεις επί συζητήσεων για τις προδιαγραφές κατασκευαζόμενων βαγονιών στην Ε.Ε .

Στελέχη κατασκευαστικών βιομηχανιών σιδηροδρομικών βαγονιών καλούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηρόδρομων να παρέμβει και να δώσει λύση στο πρόβλημα με τις νέες προδιαγραφές που απαιτούνται για την κατασκευή και κυκλοφορία νέων βαγονιών.
Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης  στο UNIFE στις 14 Ιουνίου υπήρξαν έντονες αντεγκλήσεις για την σημαντική καθυστέρηση στην δημοσιοποίηση των νέων κανόνων κατασκευής βαγονιών. Ο διευθυντής Μάρσαλ Verslype του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Σιδηροδρόμων  είπε ότι ένα πλήρες κανονισμός θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του 2013,  ώστε  να παρέχουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές για τους κατασκευαστές.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν 12.000 ξεχωριστεί κανονισμοί στις 25 χώρες της Ε.Ε που είναι μέλη των Ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων