Πρόσφατα συνελήφθη στην Βοιωτία πενταμελής σπείρα, η οποία στο δίμηνο Απρίλιος- Μάιος 2012 είχε αφαιρέσει καλώδια μήκους 8.000 μέτρων από τις υπόγειες εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Από αυτά βρέθηκαν μόνο τα 500 μέτρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση προκλήθηκε ζημιά 984.000 ευρώ στον ΟΣΕ. Στη Γερμανία καταγράφηκαν πέρυσι 3.000 τέτοια κρούσματα, 50% περισσότερα από τον προηγούμενο χρόνο.
Οι κλοπές αυτού του είδους επηρεάζουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και συχνά αποτελούν αιτία ακινητοποίησης των συρμών.
Η φύλαξη τους είναι σχεδόν αδύνατη και έτσι έπρεπε να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις κλοπές υλικών, επέλεξαν το συνθετικό DNA, που στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει Digital Nanoparticle Authentication. Η καθιέρωση του ονόματος αυτού έγινε περισσότερο για εκφοβιστικούς λόγους παρά για την όποια συγγένεια του με το βιολογικό DNA.
Τα καλώδια των γερμανικών σιδηροδρόμων είναι τώρα μαρκαρισμένα με κόκκινη ετικέτα προειδοποίησης για την αποθάρρυνση των κλεπτών.
Το συνθετικό DNA που χρησιμοποιείται από τους γερμανικούς σιδηρόδρομους αποτελείται από κωδικοποιημένα στοιχεία που ψεκάζονται ή εισάγονται στα καλώδια. Τα στοιχεία αυτά δίνουν στους ιδιοκτήτες την δυνατότητα να ξεχωρίσουν αυτά που τους ανήκουν, για να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν πιο εύκολα.
Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται δύο εταιρίες στην Γερμανία, οι ACTC και SDNA. Η πρώτη προσφέρει το LinkDNA, δηλαδή ένα συνθετικό DNA και η δεύτερη το SelectaDNA, δηλαδή μια αυστραλιανή πατέντα που στηρίζεται στην χρήση κάποιων μεταλλικών στοιχείων για την κωδικοποίηση.
Τα προϊόντα LinkDNA και SelectaDNA στηρίζονται στα ολιγομερή, τα οποία παράγονται με συνθετικό τρόπο από τα στοιχεία αδενίνη, θυμίνη, κυτοσίνη και γουανίνη. Τo τεχνητό DNA δεν έχει την βιοποικιλότητα του βιολογικού DNAκαι οι συνδυασμοί που μπορούν να παραχθούν ανέρχονται σε μόλις μερικές εκατοντάδες. Πάντως η ανάλυση των δειγμάτων γίνεται όπως και στην αναγνώριση των προσώπων με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και της αλληλουχίας των δειγμάτων..
Η αφαίρεση του συνθετικού DNA είναι σχεδόν αδύνατη, γιατί σε κάθε περίπτωση μένει κάποιο ίχνος για να πραγματοποιηθούν αναλύσεις.
Τη εταιρία SDNA προσφέρει συνθετικά DNA και στους ιδιώτες που θέλουν να μαρκάρουν κάποια περιουσιακά τους στοιχεία.
Σετ κωδικοποίησης για ιδιώτες προσφέρει από το 1995 και η βρετανική εταιρίαSmartWater, η οποία χρησιμοποιεί σπάνια μέταλλα για την δημιουργία υγρού κωδικοποίησης. Το κόστος τους ξεκινάει από τα 90 ευρώ και στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η καταχώρηση του προϊόντος.
To συνθετικό DNA μπορεί να ανιχνευτεί με υπεριώδη λυχνία και να αναλυθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο. Με την μέθοδο αυτή μπορεί να περιοριστεί το εμπόριο κλεμμένων μετάλλων , μιας και θα ανιχνεύεται εύκολα η προέλευση τους.
Τέλος τα αποτελέσματα του συνθετικού DNA είναι αξιόπιστα και μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα δικαστήρια.
"Αγγελιοφόρος"