Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση του Ταμείου Αλληλεγγύης και Νομικής Προστασίας Σιδηροδρομικών Εξωτερικής Υπηρεσίας. (ΤΑΝΠΣΕΥ)

Σε ανακοίνωση του το ΤΑΝΠΣΕΥ αναφέρει: «Δημοσιεύομαι την ονομαστική κατάσταση μελών του ΤΑΝΠΣΕΥ για την υπόθεση (ακατάστατο ωράριο ) και σας πληροφορούμαι ότι βρίσκεται στο εφετείο το όποιο και θα εκδικαστεί στις 08/03/2013.


  Όσοι από τα μέλη του ΤΑΝΠΣΕΥ, ΔΕΝ  είναι στην παρακάτω κατάσταση  και ΔΕΝ έχουν αποζημιωθεί ( πρώτη λίστα ) παρακαλούνται να συμπληρώσουν τις εξουσιοδοτήσεις όπως γίνει ΝΕΑ δικάσιμος για το ακατάστατο ωράριο.   Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εξουσιοδοτήσεις απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής ( ΚΕΠ ) .                                                                                 Παραλαβή παράδοση εξουσιοδοτήσεων  καθώς και πληροφορίες από τα μέλη του Δ.Σ. και από  τους τοπικούς αντιπροσώπους, καθώς και από τα γραφεία του ΤΑΝΠΣΕΥ Αγάθωνος 78 Αμπελόκηποι  Τηλ.2314009534 κάθε Τετάρτη 18:00 με 21:00 .                                                                                            Δ.Σ.                                                                                                                          
Μύθημης Ε.            6974902117                                                                       
Πομάκης  Β.           6944690259                                                                              
Γουδώνης  Π.         6947840713                                                                       
Γεροθανάσης Β.     6972289817                                                                     
Λειβαδιώτης  Δ.     6973347267                                                                         
Σαββίδης   Γ.         6942678916                                                                         
Σιδηράτος  Α.        6974344303   
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Δεληγιάννης   Χ.    6977966350      Αλεξ/πολη                                                         
 Γρηγοριάδης  Π.    6973022968      Δράμα                                                         
Σιαβάλας  Σ.          6972329150      Λάρισα                                                             
Αδάμος   Κ.           6974038046      Λάρισα                                                             
  Φατσής  Ι.             6973961447      Βόλος                                                              
Νιώρας  Β.            6942028429      Λιανοκλάδι                                                      
Ευθύμερος Αθ.     6947606309      Μ.Α.Ι.                                                           
Θανασίας Π.         6936614636      Μ.Α.Ι.                                                       
Αρσλάνογλου  Β.  6932627979      Θεσ/νικη                                                  
Ευφραιμίδης   Π        6941508287      Θεσ/νικη  

      ΠΡΟΣΟΧΗ : Τελευταία ημέρα κατάθεσης  Δευτέρα    11/06/2012