Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Απόφαση Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπαίθριου χώρου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης

Την μίσθωση του υπαίθριου χώρου σαράντα θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης στον κ .Καραβασίλη Δημήτριο έναντι μηνιαίου μισθώματος ύψους 550 €. αποφάσισε η ΓΑΙΑΟΣΕ μετά από διαγωνισμό.