Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ιδρυτική διακήρυξη της συνδικαλιστικής παράταξης "Αναγέννηση - Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανοδηγών"

Εν όψει των εκλογών της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ)  ΟΣΕ, που θα διεξαχθούν στις 28 και 29 Μαΐου,  η συνδικαλιστική παράταξη  "Αναγέννηση - Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανοδηγών" ανακοίνωσε την ιδρυτική της διακήρυξη την όποια και αναρτούμε.