Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Επιστρέφουν οι έφεδροι σιδηροδρομικοί

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  στην βουλή για τα Μέσα Μεταφοράς, υπάρχει τροπολογία στην οποία αναφέρεται στην  επιστροφή των εργαζομένων σιδηροδρομικών,  οι όποιοι είχαν τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Όπως είναι γνωστό το αίτημα αυτό, μαζί με άλλα, είχε τεθεί στον υπουργό Μεταφορών κ. Μάκη Βορίδη κατά την συνάντηση της ΠΟΣ πρόσφατα  στο υπουργείο Μεταφορών.  Η  απομάκρυνση προσωπικού από ειδικότητες αιχμής είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν  δυσλειτουργίες στο μεταφορικό έργο του Οργανισμού σιδηροδρόμων Ελλάδος, δεδομένου της ελλείψεις προσωπικού που είχε δημιουργηθεί  από τον μεγάλο αριθμό μετατάξεων που προηγήθηκαν.