Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Οι Ρώσοι αναβαθμίζουν τους Σέρβικους Σιδηροδρόμους

Η Σερβική εταιρεία που διαχειρίζεται τους κρατικούς σιδηροδρόμους, Zeleznice Srbije, δήλωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε σύμβαση με τους ρωσικούς σιδηροδρόμους για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα των Βαλκανίων.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την κατασκευή γραμμής 68 χλμ μεταξύ Valjevo και Loznica και 16 χλμ κατά μήκος της γραμμής Βελιγραδι - Πάντσεβο, την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου 200 χλμ Βελιγράδι-Μπαρ και την αποκατάσταση των έξι τμημάτων του Διαδρόμου Χ συνολικού μήκους 111 χλμ.

Balkan.com