Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΓΑΙΟΣΕ: Με διαπραγμάτευση η ανάθεση του έργου για το Θριάσιο

Νέα προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών για την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο επιχειρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.
Νέα προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών για την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο επιχειρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ. Η εταιρεία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ ύστερα από πολλές άκαρπες προσπάθειες ανάθεσης του έργου αποφάσισε στις 15 Μαρτίου να υιοθετήσει τη μέθοδο της ανάθεσης του έργου έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012 και ώρα 16:00. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος διαγωνισμός αν και είχε προσελκύσει «ηχηρά» ονόματα του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου άλλα και διεθνείς επιχειρήσεις όπως η Cosco, κηρύχθηκε άγονος τον περασμένο Ιούλιο, παρά τις τουλάχιστον πέντε παρατάσεις στην τελική προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
Η ΓΑΙΟΣΕ ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε πρόσκληση εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην ανάθεση του έργου. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους του τεύχους της πρόσκλησης και του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης, που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΓΑΙΟΣΕ μέχρι την 25η Μαρτίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 18η Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν ύστερα από έγγραφο αίτημά τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους, καταβάλλοντας παράλληλα 50 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορούσε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ.
Μαρία Μόσχου
¨Η"