Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Σύγκρουση τρένου με Ι.Χ Δείτε το βίντεο

Το  σημερινό συμβάν που σημειώθηκε  στην Ροδίτσα Λαμίας μας έφερε στην μνήμη μας την καταγραφεί που κάναμε στην διαδρομή Λιανοκλάδι – Στυλίδα στις 14 του περασμένου Δεκεμβρίου και που είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια πόσο επικίνδυνες είναι οι διαβάσεις σε αυτήν την διαδρομή και  πόσο έχουν τεταμένη την προσοχή τους οι μηχανοδηγοί των τρένων. Σχετικά γράφαμε: " ..Επίσης η μικρή ταχύτητα που αναπτύσσει, οφείλεται και στο γεγονός ότι το τρένο διέρχεται σε μεγάλο μέρος του ταξιδιού από κατοικημένες περιοχές με πολύ κίνηση και πολλές ισόπεδες διαβάσεις που σε ορισμένες περίπτωσης κυριολεκτικά σταματά προκειμένου να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτό θα το διαπιστώσετε βλέποντα το βίντεο που τραβήξαμε κατά την διάρκεια του ταξιδιού μας προς την Στυλίδα"..