Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις και εφεδρεία με εμπόδια.

Ο έλεγχος για τις προσλήψεις γίνεται ακόμη πιο ασφυκτικός, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για να διενεργηθούν και νέες στο μέλλον. Εκτός από την ήδη ισχύουσα πρόβλεψη, πως θεωρείται ως πρόσληψη οποιαδήποτε μετάταξη από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, σε υπηρεσίες του στενού κρατικού τομέα, αντίστοιχες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο εξής και για τους εφέδρους.

Συγκεκριμένα, ως νέες προσλήψεις θα υπολογίζονται στο εξής και όσες γίνονται από τους πίνακες εργασιακής εφεδρείας, που θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ. Αυτό βέβαια θα έχει ως συνέπεια ελάχιστοι «έφεδροι» να έχουν την ευκαιρία στο μέλλον να επιλεγούν για να επανενταχθούν σε φορείς του Δημοσίου και κυρίως όσοι διαθέτουν αυξημένα προσόντα.
Σε εφεδρεία, σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζεται στο νέο Μνημόνιο, θα οδηγηθούν μέχρι το τέλος του έτους 15.000 υπάλληλοι που θα κριθούν ως «πλεονάζον προσωπικό». Η διαδικασία αυτή θα γίνει σε συνδυασμό με το κλείσιμο με τον «προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος».
Και οι 15 χιλιάδες υπάλληλοι που θα οδηγηθούν σε εφεδρεία λαμβάνουν για 12 μήνες το 60% των βασικών αποδοχών τους.