Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Πώς θα μπούν οι ιδιώτες στο σιδηροδρομικό δίκτυο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκη Παπανικολάου

Η προσέλκυση σιδηροδρομικών εταιρειών που θα χρησιμοποιούν το υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ για την εκτέλεση επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών καταβάλλοντας τέλη χρήσης για την υποδομή είναι πλέον ο στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μετά και την απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς στη χώρα μας.Σήμερα, μόνο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δραστηριοποιείται στις επιβατικές μεταφορές, η οποία συνεργάζεται με άλλες διεθνείς αλλά και εγχώριες μεταφορικές εταιρείες στη μεταφορά εμπορευμάτων, οι οποίες μισθώνουν τα βαγόνια της.
Πλέον η ΡΑΣ, που χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας και τον μετέπειτα έλεγχό τους, αναμένει ότι άμεσα θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από εγχώριες και ξένες μεταφορικές εταιρείες προκειμένου να εισέλθουν στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά.

Η ΑΔΕΙΑ
Το πρώτο βήμα για την πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή είναι η απόκτηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης από τη ΡΑΣ, με ισχύ πέντε χρόνια, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική επιφάνεια, επαγγελματική ικανότητα και κάλυψη της αστικής ευθύνης της αιτούσης.

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ ως παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από τους αρμόδιους φορείς άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ισχύουν και στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που μία σιδηροδρομική επιχείρηση είναι κάτοχος αδείας άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή, θα πρέπει να το γνωστοποιεί στη ΡΑΣ πριν προχωρήσει στην απόκτηση πιστοποιητικού ασφάλειας και στη σύναψη συμφωνίας πρόσβασης με τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

Παράλληλα, στην αίτηση αναφέρεται το είδος των μεταφορικών υπηρεσιών που θα εκτελεί η σιδηροδρομική επιχείρηση, επιβατικές ή και εμπορευματικές, η γεωγραφική κάλυψη (όλο ή ορισμένο μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου) και τέλος η πληροφορία εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης θα αφορά την παροχή έλξης μόνο σε οχήματα άλλων μεταφορέων ή πλήρων συρμών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την πρόσβαση στην σιδηροδρομική υποδομή είναι η χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας από το τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η παροχή πρόσβασης από τον διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, η διείσδυση του σιδηροδρόμου στις συνολικές επιβατικές μεταφορές στην Ελλάδα κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μεταξύ 1,2% - 2%.