Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Στην βουλή οι συμπληρωματικές συμβάσεις για την κατασκευή της Σήραγγας Καλλίδρομου

Απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων ζητά ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκος Νικολόπουλος ο όποιος κατέθεσε ερώτηση στην εθνική αντιπροσωπία σχετικά με τις συμπληρωματικές συμβάσεις στην κατασκευή της Σήραγγας του Καλλίδρομου.
 Παραθέτουμε αυτούσια την ερώτηση του κ. Νίκου Νικολόπουλου στην βουλή των Ελλήνων.


ΕΡΩΤΗΣΗ  & Α.Κ.Ε

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

● Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

● Οικονομικών


1)         Όπως αναφέραμε στην υπ’ αριθ. 19200/938/11-07-2011 ερώτησή μας & ΑΚΕ στην εργολαβία κατασκευής της Σήραγγας Καλλιδρόμου της ΕΡΓΟΣΕ (535/28-09-2006), της οποίας Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – J&P AΒΑΞ Α.Ε.» ακολουθήθηκαν παρόμοιες ζημιογόνες για το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί και στην εργολαβία κατασκευής της Μεγάλης Σήραγγας Όρθρυος (470/21-04-2007) της ΕΡΓΟΣΕ.

2)         Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. : Β2200/02-08-2011 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ μας διαβιβάσθηκε ως απάντηση το υπ’ αριθμ. πρωτ : 203437/25-07-2011 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο, όσον αφορά την εργολαβία κατασκευής της Σήραγγας Καλλιδρόμου, παραθέτει ένα συνοπτικό απόσπασμα του πρόσφατου ιστορικού, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται, ότι είχε αποφασιστεί η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους δαπάνης 44.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) για την ολοκλήρωση του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για την νέα Σ.Γ. Τιθορέας-Λιανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας χλμ. 0+000 έως χλμ. 19+000» (Α.Σ. 535/1) και ότι ο σχετικός φάκελος είχε αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατά νόμο έλεγχο, καθώς και στην Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής.

3)         Στο παραπάνω ιστορικό  αναφέρεται επί λέξει : «Με την υπ’ αριθ. 201002/30-05-2011 επιστολή δόθηκε η προέγκριση της ΕΔΑ Μεταφορών για τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Παραλείπεται όμως να αναφερθεί, ότι η σχετική δαπάνη δεν κρίθηκε επιλέξιμη  για συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΟΣ (Επ. ΕΠ).

Παραλείπεται επίσης να αναφερθεί, ότι η ΕΡΓΟΣΕ από διετίας είχε ξαναπροσπαθήσει να συνάψει την εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους τότε 18.819.174,05 €, αλλά και τότε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Μεταφορών, με το υπ’ αριθ. : 90/Φ53/10-02-2010 έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ : 179979/12-02-2010) είχε χαρακτηρίσει την δαπάνη αυτή μη επιλέξιμη.

4)         Στο ιστορικό αυτό, επίσης, παραλείπεται να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1885/Φ53/19-07-2010 (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ : 187700/23-07-2010) Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Ολοκλήρωσης που διενήργεσε η Ε.Δ.Α. Μεταφορών στο υποέργο της πράξης που εντάσσεται στο Μέτρο 2.2 του Ε.Π. ΣΑΑΣ «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας  -Λιανοκλαδίου στο τμήμα από Χ.Θ. 0 έως χλμ. 19» (ΟΠΣ 58647), κατά τον έλεγχο του 26ου Λογαριασμού διαπιστώθηκε, ότι «περιελήφθησαν και επείγουσες εργασίες, απόρροια των τροποποιήσεων της μελέτης διάνοιξης της σήραγγας στον σχιστώδη σερπετινίτη…. Η αντίστοιχη δαπάνη των εν λόγω μη επιλέξιμων δαπανών για συγχρηματοδότηση εργασιών εκτιμάται σε 5.611.207,22 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 6.166.130,02 € με αναθεώρηση» με αποτέλεσμα να μειωθεί ο προϋπολογισμός του υποέργου κατά 6.166.130,02 €, σύμφωνα με την Σύσταση Νο 1 της ανωτέρω Έκθεσης.

Ακόμη παραλείπεται να αναφερθεί, ότι στην συνέχεια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 189323/07-09-2010 Επιστολή της ΕΡΓΟΣΕ προς το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., η ΕΡΓΟΣΕ απέστειλε «Δήλωση Αποδοχής αποτελεσμάτων ελέγχου».

5)         Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες μας, επειδή το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ενέκρινε τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΤΕΡΝΑ ΑΕ – J&P ΑΒΑΞ ΑΕ», που εκτελεί την παραπάνω σύμβαση, προσέφυγε στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ενέκρινε τελικά, όπως έγινε και στο παρελθόν με έργα των εν λόγω εταιρειών ( αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 για τον Προαστιακό ), τη σύναψη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Όμως, η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης δεν έγινε, γιατί, όπως λέγεται, μετά το σάλο που προέκυψε με ραδιοφωνικές αποκαλυπτικές εκπομπές στο πανελλήνιο και μετά από την παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., ο νέος, τότε, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ραγκούσης δεν έδινε το πράσινο φως για την υπογραφή της, ενώ απομάκρυνε τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Θ. Τσιόκα και είχε κινήσει, δημοσιεύοντας σχετική προσκληση ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια στις 21-10-2011, τις διαδικασίες αντικατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Πετρόπουλου, ο οποίος, όπως αναφέραμε στην Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., λέγεται, ότι εργαζόταν, πριν την τοποθέτησή του στην ΕΡΓΟΣΕ, σε υψηλή θέση έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

6)         Φαίνεται από τις εξελίξεις ότι το «κλίμα» άλλαξε, αν και σύμφωνα με πληροφορίες μου το Υπουργείο, είχε ενημερωθεί με «ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ» για τα όσα καταμαρτυρούνταν και διαθρυλούνταν. Έτσι, παρά το γεγονός, ότι η θέση του είχε προκηρυχθεί και είχε λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο κ. Πετρόπουλος παρέμεινε στη θέση του, περνώντας ξανά από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Λέγεται,  και πρέπει να εξετασθεί η βασιμότητα της σχετικής «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ» στον αρμόδιο Υπουργό, ότι για την παραμονή του κ. Πετρόπουλου στη θέση του έπαιξε ρόλο, πέραν των σχέσεών του με την μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που αναφέρω παραπάνω,  και «η στενή συγγενική του σχέση με τον σημερινό Πρωθυπουργό». Ακόμη, πέραν από την παραμονή του κ. Πετρόπουλου. Επίσης δόθηκε και το πράσινο φως στην ΕΡΓΟΣΕ για την υπογραφή Συμπληρωματικών Συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και η  παραπάνω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Σύμβασης 535/2006 της σήραγγας Καλλιδρόμου. 

7)         Μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας της Βουλής, που δόθηκε με το αριθμ. 2960/22-12-2011 έγγραφο, με την αριθμ.οικ.1253/151/ 10-01-2012 απόφασή τους οι Υπουργοί Οικονομικών και ΥΠΟΜΕΔΙ επαναδιόρισαν τον κ. Ιωάννη Πετρόπουλο, στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ (ΦΕΚ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 13/12-01-2012), ο οποίος ευθύς αμέσως υπέγραψε την εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ύψους 44.000.000 € πλέον ΦΠΑ και αναθεωρήσεων και αμέσως μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, πλήρωσε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία στις 30-12-2011 τον 1ο Λογαριασμό της σύμβασης αυτής, ύψους 9.440.000 € πλέον ΦΠΑ, εις βάρος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΣΑ/4) για το έργο ΣΑΕ 2011ΣΕ07840000 Κωδ. ΟΠΣ & Υποέργου : 276454.

8) Αξίζει να επισημάνουμε, ότι ήταν τέτοια η σπουδή των αρμοδίων της ΕΡΓΟΣΕ για την υπογραφή της σύμβασης, που αυτή υπεγράφη στις 28-12-2011, ενώ με το αριθμό πρωτοκόλλου 208767/19-12-2011 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Πετρόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια, η Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –ΤΕΡΝΑ ΑΕ – J&P ΑΒΑΞ ΑΕ» είχε κληθεί για την υπογραφή της στις «5/1/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00». Σημειωτέον, ότι, σύμφωνα με τη Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις δέκα πέντε μέρες. Κατά συνέπεια, χρήζει έρευνας η νομιμότητα επίσπευσης της υπογραφής της σύμβασης και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσε.

9)         Η εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιέχει και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) στο οποίο περιλαμβάνονται δύο(2) νέες τιμές, με τις οποίες, οι γνωρίζοντες ισχυρίζονται ότι προσαυξάνονται οι συμβατικές μονάδες, και μάλιστα υποστηρίζουν ότι προκαλείται ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 24.700.000 €.

            Συγκεκριμένα:

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που μας δόθηκαν με την παραπάνω           Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε,  οι ανωτέρω νέες τιμές είναι οι εξής :

                        α. Άρθρο 1

Προσαύξηση της τιμής εκσκαφής σήραγγας με χρήση οποιονδήποτε μέσων σε σχηματισμούς σερπετινίτη (SE) και σχιστώδη σερπετινίτη (SE.S) με εφαρμογή «άκαμπτης αντιστήριξης», του άρθρου Γ6, κατά την εφαρμογή των διατομών των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης με αριθμό Α-7Α-6, Α-7Α-7 και Α-7Α-8, όπως τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή της ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του μελετητή και τις εντολές της Υπηρεσίας για την διάνοιξη της σήραγγας Καλλιδρόμου.

Η τιμή εφαρμογής της ανωτέρω τιμής είναι 22,49 €/m3 ενώ η τιμή εφαρμογής της συμβατικής τιμής Γ6 είναι 21,00 €/m3, δηλαδή με την ανωτέρω προσαύξηση της συμβατικής τιμής Γ6, προκαλείται διπλασιασμός της.

Σύμφωνα με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η ποσότητα που εφαρμόζεται στην παραπάνω τιμή είναι 688.453,79 m3 και ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.483.325,74 €.

Υπολογίζοντας ότι η έκπτωση εργολαβίας είναι 25%, η δαπάνη για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου είναι 18% και ότι η αναθεώρηση των σχετικών τιμών μονάδος είναι 15~20% η δαπάνη με βάση το εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 16.000.000 € και αποτελεί ζημία της ΕΡΓΟΣΕ δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.

                        β. Άρθρο 2

Προσαύξηση της τιμής εκτοξευόμενου σκυροδέματος C30/37, ινοπλισμένου ή μη του άρθρου Γ25, κατά την εφαρμογή των διατομών των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης με αριθμό Α-7Α-6, Α-7Α-7 και Α-7Α-8, όπως τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες του μελετητή και τις εντολές της Υπηρεσίας για την διάνοιξη της σήραγγας Καλλιδρόμου.

Η τιμή εφαρμογής της ανωτέρω τιμής είναι 52,87 €/m3 ενώ η τιμή εφαρμογής της συμβατικής τιμής Γ25 είναι 88,00 €/m3, δηλαδή με την ανωτέρω προσαύξηση προκαλείται αύξηση της συμβατικής τιμής Γ25 κατά 60%.

Σύμφωνα με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η ποσότητα που εφαρμόζεται στην παραπάνω τιμή είναι 161.499,94 m3 και ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.538.501,83 €.

Υπολογίζοντας ότι η έκπτωση εργολαβίας είναι 25%, η δαπάνη για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου είναι 18% και ότι η αναθεώρηση των σχετικών τιμών μονάδος είναι 15~20% η δαπάνη με βάση το εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 8.700.000 € και αποτελεί ζημία της ΕΡΓΟΣΕ δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.

10)       Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που μας δόθηκαν με την παραπάνω           Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε , ο λόγος για τον οποίον συνετάγησαν οι ανωτέρω δύο νέες τιμές μονάδος είναι γιατί κατά την διάρκεια εκσκαφής και αντιστήριξης της σήραγγας εντός του σχιστώδη σερπεντινίτη εφαρμόσθηκαν χωρίς επιτυχία οι διατομές της εγκεκριμένης μελέτης για τα εδάφη αυτά.

            Η ανωτέρω αστοχία της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης της σήραγγας θεωρήθηκε απρόβλεπτο γεγονός, θεωρήθηκε δηλαδή ότι ο μελετητής που συνέταξε την συγκεκριμένη οριστική μελέτη δεν έχει καμία ευθύνη για την αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών και του δόθηκε εντολή (επί αμοιβή) να συντάξει νέες διατομές με περισσότερα και βαρύτερα μέτρα αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια, πλαίσια ολόσωμα και πλαίσια δικτυωτά), των οποίων όμως η αποζημίωση προβλεπόταν με συγκεκριμένα άρθρα της συμβάσεως, ώστε να αντιμετωπισθεί η αστοχία της μελέτης του.

            Επειδή δηλαδή ο Ανάδοχος σύμφωνα με την νέα μελέτη ετοποθετούσε περισσότερο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (πάχους 60 cm ~ 100 cm αντί 20 cm ~ 60 cm) και άλλα μέτρα αντιστήριξης, θεωρήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ ότι, εκτός από την αποζημίωση των πρόσθετων ποσοτήτων με συμβατικές τιμές θα έπρεπε αυτή να καταβάλει στον Ανάδοχο και συμπληρωματική αποζημίωση για τα κονδύλια της εκσκαφής και του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

            11)       Όμως εξ’ όσων έχουμε πληροφορηθεί οι ανωτέρω προσαυξήσεις των συμβατικών τιμών απαγορεύονται από τη σύμβαση με τους εξής ρητούς όρους :

«2.3.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους μεταβολών διαστασιολόγησης, σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου [τεχνικά έργα κάθε είδους, σήραγγες με υπόγεια διάνοιξη, σήραγγες με ΚΑΛΥΨΗ και ΕΚΣΚΑΦΗ (C+C) κλπ.] που μπορεί να προκύψουν, κατά την διάρκεια της κατασκευής, από τυχόν τροποποίηση των μελετών, περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται εκ του λόγου τούτου τροποποίηση των τιμών μονάδος (πρόσθετη αποζημίωση κλπ) της προσφοράς του, ή/και παράταση προθεσμιών».  (Τιμολόγιο Μελέτης, σελ. 32).

«Στις τιμές περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για σταλίες μηχανημάτων και καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών διάνοιξη της σήραγγας, λόγω έκτακτων καταστάσεων (καταπτώσεις κλπ) ή ανάγκης προσθήκης αναγκαίων επί πλέον μέτρων προσωρινής αντιστήριξης»

            (Τιμολόγιο Μελέτης, σελ. 97).

«Κατά συμβατική έννοια, η Προσφορά του Αναδόχου έχει περιλάβει στο Συμβατικό του Αντάλλαγμα, επαρκή περιθώρια, για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που προέρχονται :

είτε από ανεπαρκή στοιχεία

(2)       ή από λανθασμένα στοιχεία

(3)       ή ακόμα και από μεταβολές των συνθηκών»

(Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. 10.2.5, σελ. 43).

«Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος στην εκτέλεση των προκυπτουσών αναγκαίων εργασιών, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση, πέραν των προβλεπόμενων στις Συμβατικές Τιμές του Τιμολογίου Μελέτης, στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση του Έργου προκύψει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των σχεδίων της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης ή ακόμη και τροποποίηση αυτής της ίδιας της Μελέτης»

            (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. 12.7, Β σελ. 70).

            Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, σύμφωνα με τους ανωτέρω συμβατικούς όρους, η αύξηση των συμβατικών τιμών, επειδή ο Ανάδοχος τοποθετούσε περισσότερα μέτρα αντιστήριξης κατά την εκσκαφή της σήραγγας.

12)       Περαιτέρω, και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία εδικαιολογείτο η σύνταξη νέων τιμών μονάδος, ο τρόπος με τον οποίον η ΕΡΓΟΣΕ συνέταξε τις εν λόγω νέες τιμές ελέγχεται, καθόσον, ενώ, όπως πληροφορηθήκαμε, αναφέρει ότι δήθεν τις συνέταξε εφαρμόζοντας τις παρ. 3α και 3γ του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 57, παρ. 6, εδαφ. (α) και (γ) του Ν. 3669/2008, δηλαδή εν μέρει από συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες και εν μέρει με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους στην πράξη ακολούθησε την εξής μεθόδευση :

Συνέστησε στις 20-04-2011 Επιτροπή από Τεχνικούς Υπαλλήλους της «προκειμένου να προβεί στην εξακρίβωση του χρόνου κατασκευής των τροποποιημένων συμβατικών διατομών προσωρινής αντιστήριξης (Νότιο και Βόρειο Μέτωπο) εντός του σχιστώδους σερπεντινίτη του έργου του θέματος».

Στις 29-04-2011 η εν λόγω Επιτροπή συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρει ότι : «αφού παρακολουθήσαμε την εργασία διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης τόσο του Νοτίου όσο και του Βορείου Μετώπου όπου εφαρμόστηκαν οι κατηγορίες προσωρινής υποστήριξης σε σχηματισμό σχιστώδη σερπετινίτη και σε συμφωνία με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του έργου (βλέπε συνημμένο πίνακα 1) αποδεικνύεται μέση προχώρηση για το παραπάνω διάστημα για την συμβατική διατομή άκαμπτης αντιστήριξης με πάχος εκτοξευόμενου σκυροδέματος 60 cm, 2.6318 μέτρα/ημέρα. Ο ρυθμός διάνοιξης για τις διατομές άκαμπτης αντιστήριξης με πάχος εκτοξευόμενου σκυροδέματος 70 cm, 80 cm και 100 cm, όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του μελετητή και τις εντολές της Υπηρεσίας είναι 1,7735 μέτρα/ημέρα».

Όμως τα στοιχεία του πίνακα 1, αναφέρονται στην περίοδο 05-01-2009 έως 04-08-2010 και όχι στην την περίοδο που αυτή είχε συσταθεί, δηλαδή από 20-04-2011 έως 29-04-2011.

Με βάση λοιπόν τις ανωτέρω ιστορικές πληροφορίες και όχι τις πραγματικές διαπιστώσεις της και με την αντισυμβατική υπόθεση ότι, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, το μέσο πάχος της αντιστήριξης που θα τοποθετούσε ο Ανάδοχος θα ήταν 43 cm, πολλαπλασίασε την προχώρηση των 2,6318 m/ημέρα επί το λόγο 60/43 και εξήγαγε, ότι κατά τη μελέτη η προχώρηση θα ήταν θεωρητικά 3,67 m/ημέρα. Άρα, αφού ο Ανάδοχος προχωρούσε με την τροποποιημένη μελέτη 1,7735 m/ημέρα, εδικαιούτο διπλασιασμό περίπου της συμβατικής τιμής «Εκσκαφή Σήραγγας με χρήση οιονδήποτε μέσων σε σχηματισμούς σερπεντινίτη (SE) και σχιστώδη σερπεντινίτη (SE.S) με εφαρμογή “Άκαμπτης Αντιστήριξης”»(Άρθρο Γ6).

            Να σημειωθεί ότι η παραπάνω μεθόδευση εξαγωγής πρόσθετης τιμής επιμένουν οι γνωρίζοντες πως είναι και αντισυμβατική, γιατί η σύμβαση ρητά προβλέπει στο Τιμολόγιο Μελέτης ότι :

            «Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών» (Τιμολόγιο Μελέτης, σελ. 31).

            13)       Τους ίδιους και χειρότερους «ακροβατισμούς» έκανε η ΕΡΓΟΣΕ για να εξάγει και την πρόσθετη τιμή για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που όπως είναι γνωστό διασταυρώνεται σε στρώσεις 15-20 cm και ως εκ τούτου η αύξηση του πάχους δεν συνεπάγεται αύξηση της τιμής, αλλά μόνο της ποσότητας που διαστρώνεται.

            14)Εκτός όμως  από τα παραπάνω, που αφορούν  τη συμπληρωματική σύμβαση, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 208440/9-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων II της ΕΡΓΟΣΕ, πληρώθηκε και ο 44ος Λογαριασμός της κύριας σύμβασης 535/06, ύψους 7.191.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Αλλά ποιες εργασίες αφορούσε αυτός ο Λογαριασμός, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι εργασίες της σύμβασης είχαν διακοπεί, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα του 3ου Α.Π.Ε. και της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης; Προφανώς, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που μας δόθηκαν με την παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., αφορούν υπερσυμβατικές ή/και εξωσυμβατικές εργασίες, που έγιναν πριν την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , και τώρα, μετά το πράσινο φως που δόθηκε στον 3ο Α.Π.Ε. και τη συμπληρωματική σύμβαση, «νομιμοποιήθηκαν» και πληρώθηκαν κανονικά.

            15)       Εξαιτίας του γεγονότος ότι η διαχείριση της ανωτέρω σύμβασης ίσως να  αποτελεί ένα ακραίο φαινόμενο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης του Δημόσιου Χρήματος, ερευνήσαμε και πληροφορηθήκαμε ότι το έργο της Σήραγγας Καλλιδρόμου έχει το παρακάτω ιστορικό :

Σύμβαση 100/1997 :

«Κατασκευή σήραγγας Καλλιδρόμου, χωματουργικών και λοιπών τεχνικών έργων για την νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέας – Λειανοκλαδίου. Τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (χλμ. 0+000) έως χλμ. 19+000».

Προϋπολογισμός :: 110.833.970,46 €

            Με την σύμβαση αυτή έγινε η διάνοιξη 6.000 m από το σύνολο των 18.000 m της Σήραγγας Καλλιδρόμου.  Οι εργασίες διήρκεσαν από το 1996 έως το 2002.

Σύμβαση 351/2002 :

«Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των στοιχείων και της υπάρχουσας μελέτης, σύνταξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς επίσης και ειδική τεχνική επί τόπου επίβλεψη για την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος της σήραγγας Καλλιδρόμου για τις εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας – Λιανοκλαδίου, στο τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. 0+000) έως Χ.Θ. (19+000)»

Προϋπολογισμός : 1.260.000,00 €

            Με την μελέτη αυτή ο Μελετητής ανέλαβε να προγραμματίσει πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες, να τις εποπτεύει και να τις αξιολογήσει μαζί με τις αρχικές έρευνες. Με βάση τις νέες αξιολογήσεις να προβεί σε αναθεώρηση της υπάρχουσας οριστικής μελέτης και να επιβλέψει την κατασκευή.

Σύμβαση 357/2002 :

«Πρόσθετες Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες στο υπολειπόμενο τμήμα της Σήραγγας Καλλιδρόμου για την ολοκλήρωση κατασκευής Έργων Υποδομής της νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου (στο τμήμα από χλμ. 0 έως χλμ. 19».

Προϋπολογισμός : 585.000,00 €

            Με την σύμβαση αυτή επραγματοποιήθηκαν πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες της Σήραγγας Καλλιδρόμου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του μελετητή της σύμβασης Α.Δ. 357.

Σύμβαση 386/2003 :

«Ολοκλήρωση Γεωτεχνικών Ερευνών στο υπολειπόμενο τμήμα της Σήραγγας Καλλιδρόμου για τις ανάγκες εκπόνησης της οριστικής μελέτης της σήραγγας».

Προϋπολογισμός : 515.000,00 €

            Με τη σύμβαση αυτή ολοκληρώθηκαν οι πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες της Σήραγγας Καλλιδρόμου, των προγραμματισμένων συμπληρωματικών ερευνών της σύμβασης Α.Δ. 357.

Σύμβαση 535/2006 :

«Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για την νέα Σ.Γ. Τιθορέας – Λιανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας χλμ. 0+000 έως χλμ. 19+000».

Προϋπολογισμός : 178.757.658,17 €

Με την σύμβαση αυτή προβλεπόταν, ότι θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες κατασκευής της Σήραγγας Καλλιδρόμου και των εξωτερικών έργων εντός του έτους 2010.

Σήμερα οι εργασίες των εξωτερικών έργων θα αφαιρεθούν από το φυσικό αντικείμενο αυτής της σύμβασης και πιθανολογείται ότι θα περατωθούν το έτος 2016.

            Φαίνεται λοιπόν, ότι η κατασκευή της Σήραγγας Καλλιδρόμου θα διαρκέσει πάνω από 20 έτη και αυτό και μόνο το γεγονός συνιστά ακραίο φαινόμενο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

            16)       Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι η αναφορά του εγγράφου της ΕΡΓΟΣΕ στον κατά νόμο έλεγχο του φακέλου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Βουλή των Ελλήνων κατά το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, είναι «απορίας άξιον» καθόσον ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ούτε οι Μόνιμες Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο της διαχείρισης και τον τεχνικό έλεγχο των Συμβάσεων Δημόσιων Έργων.Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: ● Είχε δοθεί η έγκριση του αρμόδιου Υπουργού στην ΕΡΓΟΣΕ για την υπογραφή της παραπάνω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 535/1;

            Να κατατεθεί η λόγω σύμβαση και όλη η σχετική με την υπογραφή της αλληλογραφία, καθώς επίσης και  ο  1ος Λογαριασμός πληρωμής, με όλα τα δικαιολογητικά, που προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο για την πληρωμή του, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων). Ακόμη, να κατατεθεί το ένταλμα πληρωμής και η επιταγή που δόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ στην ανάδοχο κοινοπραξία.

         Είναι σε γνώση του αρμόδιου Υπουργού οι ανωτέρω όροι της κύριας σύμβασης με ΑΔ 535/2006, οι οποίοι εμπόδιζαν την σύνταξη των ανωτέρω νέων τιμών μονάδος εργασιών, οι οποίες εντάχθηκαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση;

         Είναι σε γνώση τους, ότι τόσο η δαπάνη των 44.000.000 € πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ, δηλαδή της τάξεως των 60.000.000 € της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όσο και το ποσό των 6.166.130,02 €, το οποίο αναφέρεται στο υπ’ αριθμ.  1885/Φ53/19-07-2010 έγγραφο της ΕΔΑ Μεταφορών δεν θα συγχρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά από τον δοκιμαζόμενο Έλληνα Φορολογούμενο λόγω παραβάσεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο;

         Ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να ανακτηθούν από τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα  τα ποσά που αναφέρονται στο έγγραφο της ΕΔΑ Μεταφορών υπ’ αριθ. 1885/Φ53/19-07-2010 και τα οποία ελέγχονται εάν καλώς έχουν καταβληθεί από την ΕΡΓΟΣΕ;

         Βάσει ποιας σκοπιμότητας, στην σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η εν λόγω υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αντί να γίνει η επαναδημοπράτηση του έργου και η συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα;

         Τι γνώμη διατυπώνουν οι νομικοί σύμβουλοι του ΥΠΟΜΕΔΙ για το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη πλήρων και άρτιων γεωτεχνικών ερευνών και τεχνικών μελετών, οι συνθήκες που συναντήθηκαν στην διάνοιξη της σήραγγας χαρακτηρίστηκαν απρόβλεπτες; Να κατατεθούν οι σχετικές γνωματεύσεις.

         Πριν από τις σχετικές πληρωμές, με βάση τις τροποποιητικές μελέτες, κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση στην Υπηρεσία τήρησης μητρώων, όπως επιβάλλει το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3668/2008; Να κατατεθεί.

         Ποια είναι η ολική αμοιβή που εισέπραξε ο Μελετητής για τις τροποποιήσεις των μελετών του από την ΕΡΓΟΣΕ και ποιες μέσω της Αναδόχου Κοινοπραξίας; Να κατατεθούν τα σχετικά τιμολόγια

   Γιατί «ξεπάγωσε» το θέμα της υπογραφής της υπογραφής της Συμπληρωματικής σύμβασης και της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της σύμβασης με ΑΔ 535/2006, θα είχε ποτέ το δικαίωμα η ΕΡΓΟΣΕ, πέρα από την υπογραφή της Συμπληρωματικής σύμβασης, να προβεί στην πληρωμή του 44ου Λογαριασμού;

            Να κατατεθεί ο 44ος Λογαριασμός πληρωμής της σύμβασης 535/2006, μαζί με τις σχετικές επιμετρήσεις, καθώς και το ημερολόγιο του έργου από τις 8/6/2011, που εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., μέχρι τις 9/12/2011, που εγκρίθηκε η πληρωμή του 44ου Λογαριασμού.

            Επίσης, να κατατεθούν η Σύμβαση 535/2006, το Τιμολόγιο Μελέτης (πλήρες) και  η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (πλήρης) της εν λόγω σύμβασης.

   Ήταν νόμιμη η παραπάνω επίσπευση της υπογραφής της Συμπληρωματικής σύμβασης και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσε;

   Με βάση τα στοιχεία της παρούσας, προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός να διατάξει έρευνα για το θέμα αυτό ή/και να ζητήσει να επιληφθούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς και η Ποινική Δικαιοσύνη, καθώς και ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης; Θα ζητήσει να ελεγχθεί το πόθεν έσχες των υπηρεσιακών παραγόντων της Επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, αλλά και των οργάνων Διοίκησης, που κάλυψαν με τις αποφάσεις τους τις παραπάνω πράξεις;

    Γιατί σταμάτησε η διαδικασία αντικατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ; Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι εργαζόταν, πριν την τοποθέτησή του στην ΕΡΓΟΣΕ, σε υψηλή θέση έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ίδιος ανάδοχος (εταιρεία ΑΚΤΩΡ), που έχει και τις παραπάνω συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ; Να κατατεθεί το βιογραφικό του και οι συμβάσεις που υπέγραψε με την ΕΡΓΟΣΕ κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τόσο η τελευταία, όσο και η προηγούμενη.

   Τέθηκαν υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (535/1), οι συμβατικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 11 της παρούσας;

▪Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία, τα ερωτήματα και οι απαντήσεις

▪Υπάρχει περίπτωση να είμαστε ενώπιον μίας εσφαλμένης ή πεπλανημένης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

   Προτίθενται να ζητήσουν αρμοδίως έρευνα για τις περιπτώσεις συμβάσεων με αναδόχους τις εταιρείες της παραπάνω Κοινοπραξίας, που, ενώ το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου απεφάνθη αρνητικά, τελικά δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο πράσινο φως για την υπογραφή τους; Σε πόσες άλλες περιπτώσεις, πλην της παραπάνω και της σύμβασης 994/2005 του Προαστιακού, έγινε ανατροπή των αρνητικών αποφάσεων του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Να κατατεθούν οι σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παραπάνω συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και η προσφυγή της Κοινοπραξίας κατά της αρνητικής απόφασης του Κλιμακίου, όπως και τυχόν σχετική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ.

   Ποιες  ανάγκες και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσε η τροποποίηση  με το άρθρο 6 του ν.3904/23-12-2010 του άρθρου 384 του Ποινικού Κώδικα, μέσω της οποίας εξαλείφθηκαν οι ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για πράξεις απάτης σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος; Δεν αντιλήφθηκαν, ότι, ανεξαρτήτως των όποιων αγαθών προθέσεών τους, το να συμπεριληφθεί και το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα στις ευεργετικές διατάξεις της τροποποίησης του άρθρου 384 θα είχαμε την εξάλειψη ποινικών ευθυνών για πράξεις απάτης σε βάρος του Δημοσίου;

         Προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην εξαλείφεται το αξιόποινο των αδικημάτων των άρθρων 386 έως 406 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον ο παθών αποζημιωθεί,  στην περίπτωση κατά την οποία παθών είναι το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και εν γένει Επιχειρήσεις των οποίων τις διοικήσεις τους διορίζει το Δημόσιο;                                                    Ο ερωτών  Βουλευτής

                                                          Νίκος Ι .Νικολόπουλος