Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Συνέλευση αντιπροσώπων του ΣΣΒΕ την Τρίτη

Ο Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 8.30 το πρωί θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του, σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός ΣΣΒΕ.
2. Πρόγραμμα Δράσης ΣΣΒΕ έτους 2012.
3. Οικονομικά ΣΣΒΕ (Απολογισμός-Ισολογισμός-Προϋπολογισμός).
4. Οικονομικά Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας μελών του ΣΣΒΕ
(Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός).
Φωτο. Αρχείο. Συνέλευση αντιπροσώπων 2007.