Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Δείτε το βίντεο με το χορευτικό του «Θερμαϊκού» σε χορούς της Θράκης που παρουσίασε στην εκδήλωση κοπής της πίτας του συλλόγου

Το χορευτικό τμήμα του «Θερμαϊκού» χόρεψε τους χορούς:
 ΜΠΟΓΝΤΑΝΟΣ,  ΓΙΟΡΙΣΚΑ,   ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΣΤΟΣ,  ΤΡΟΪΡΩ,  ΜΠΑΪΝΤΟΥΣΚΑ,  ΣΥΡΤΟ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟ
Χοροδιδάσκαλος του χορευτικού  ο κ. Απόστολος Μήτσιου.