Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

«Πάρε τρένο» μας προτρέπει μέσα από το Facebook του ο κ. Βασίλης Αλεξίου

Με στόχο την άμεση και καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο κ. Βασίλης Αλεξίου ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία να δημιουργήσει μέσω του διαδικτύου, ιστοσελίδες Facebook και Twitter με την χαρακτηριστική ονομασία "Pare Treno", με πληροφορίες που βοηθούν τον επιβάτη του τρένου να ταξιδεύσει με λιγότερα προβλήματα.
Ταυτόχρονα προχώρησε στον σχεδιασμό ενός ενιαίου καινούργιου σιδηροδρομικού χάρτη με όλες τις στάσεις και όλες τις ανταποκρίσεις. Είναι άξια επαίνου η πρωτοβουλία και η προσπάθεια του κ. Αλεξίου στον τομέα της ενημέρωσης.