Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Να παίζει το τρανζίστορ με την Μαρινέλλα και σκηνικό τις φορτάμαξες του σιδηροδόμου. Δείτε το Βίντεο