Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος «Ο Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός» με πλούσια ειδησιογραφία και ανακοινώσεις.