Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΕ χορήγησε 400 εκατ. ευρώ στον τουρκικό κρατικό Σιδηρόδρομο για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, Κωνσταντινούπολης -Άγκυρας


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε 400 εκατ. ευρώ στους τούρκικους σιδηροδρόμους για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.
Το συνολικό ύψος των χορηγήσεων για τα έργα αυτά ανέρχεται στο 1,25 δις. Ευρώ. Η ΕΤΕ έχει χορηγήσει για την κατασκευή έργων την τελευταία δεκαετία περίπου 2,4 δις. Ευρώ. Με την δημιουργία της γραμμής υψηλών ταχυτήτων και την σύνδεση των δυο πόλεων θα επιτευχτεί εξοικονόμηση χρόνου για τους επιβάτες και σημαντικά κέρδη από την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα διασυνδεθεί με τη σήραγγα της Βόσπορο Marmaray, επιτρέποντας συνδέσεις με τρένο και με τις δύο ηπείρους. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα βασικούς στρατηγικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV.