Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Μοντέλο οι ΔΕΚΟ για το ψαλίδι στο Δημόσιο


Η μείωση αποδοχών-προσωπικού συρρίκνωσε κατά €1,2 δισ. το έλλειμμα

Στη µείωση των ζηµιών κατά 1,2 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια και στη συγκράτηση του ελλείµµατος των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών στα 600 εκατ. ευρώ οδήγησαν οι περικοπές µισθών, η µείωση του προσωπικού και το νοικοκύρεµα των εξόδων των διοικήσεων.
 Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, η σηµαντική βελτίωση στις ∆ΕΚΟ προήλθε κυρίως από την αναδιάρθρωση (συγχωνεύσεις) των αστικών συγκοινωνιών και την παρέµβαση που έγινε στον ΟΣΕ, ο οποίος πλέον παίρνει τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης.
Οπως εξηγεί µιλώντας προς «Το Βήµα» ο ειδικός γραµµατέας των ∆ΕΚΟ κ. Γ. Κυριακός, «δεν χαίροµαι όταν κόβω µισθούς, αλλά πλέον πετύχαµε τους στόχους που µας έθεσε η τρόικα. Πλέον το 2012 στόχος είναι η αύξηση των εσόδων και η αξιοποίηση της περιουσίας που υπολογίζεται σε 8 δισ. ευρώ. Αυτό θα δώσει ανάσα και στα εισοδήµατα των εργαζοµένων και στον προϋπολογισµό».

Η «συνταγή»

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού, η βελτίωση προήλθε από τη µεγάλη µείωση (21%) των δαπανών µισθοδοσίας και τη µέση µείωση των λειτουργικών εξόδων της τάξεως του 8% αλλά κυρίως από τις αναδιαρθρώσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του ∆ηµοσίου.
Κατά το 2011 µειώθηκαν κατά 10% οι πάσης φύσεως αποδοχές εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800 ευρώ τον µήνα, το ανώτατο όριο µηνιαίων αποδοχών αναπροσαρµόστηκε στο ποσό των 4.000 ευρώ και καθορίστηκε «πλαφόν» στις πάσης φύσεως αµοιβές για υπερωρία, υπερεργασία, εκτός έδρας µετακίνηση, οδοιπορικά και εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες το 10% του συνολικού κόστους µισθοδοσίας. Παράλληλα καθορίστηκε πολιτική προσλήψεων µε όριο µία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις περιορίζοντας έτσι τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού.
Η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των συγκοινωνιακών φορέων οδήγησε σε σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών των εταιρειών (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΑ) και ειδικότερα σε αύξηση των εσόδων του 2011 κατά 9%, τα οποία εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 1.194 εκατ. ευρώ, και σε µείωση των εξόδων του 2011 κατά 17%.
"ΤΟ ΒΗΜΑ"