Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Alstom και το Βελιγράδι υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την κατασκευή ενός νέου δημόσιου συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών στη Σερβία

Ντράγκαν Τζίλας, δήμαρχος της πόλης του Βελιγραδίου, Σερβία, και Gian Luca-Erbacci, Alstom Transport Νότια Ευρώπη Αντιπρόεδρος, έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συμφωνίας, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας, και ο κ. Pierre Lellouche, Εξωτερικών της Γαλλίας εμπόριο Secretary of State, σχετικά με την κατασκευή ενός νέου δημόσιου συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών.
Οι προκαταρκτικές μελέτες θα καθορίσει την πλήρη τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της γραμμής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του τροχαίου υλικού που προορίζεται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της πόλης. Το έργο αφορά την πρώτη γραμμή (L1) με 25 σταθμούς. Βρίσκεται στη νότια όχθη του Δούναβη, το μέλλον «Y» σε σχήμα γραμμή θα συνδέσει την κεντρική συνοικίες της πόλης, που συνδέει Ustanicka-Novi Merkator να Tvornicka σε ένα υποκατάστημα, για να Zelesnicka Stanica Novi Beograd, από την άλλη. Η συμφωνία αυτή ανοίγει μια διαπραγμάτευση περίοδο κατά την οποία η πόλη του Βελιγραδίου και της Alstom θα καθορίσει το πλαίσιο και τους όρους της συνεργασίας για την ανάπτυξη των διαφόρων φάσεων του έργου. Ο ρόλος της Alstom θα συνίσταται στην οικοδόμηση ενός συστήματος μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων υποδομής (τροχιά, για τον, αλυσοειδείς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος), εξοπλισμό σηματοδότησης και του τροχαίου υλικού. Στο τέλος των συζητήσεων, η Alstom και η πόλη του Βελιγραδίου θα πρέπει να υπογράψει μια σύμβαση η οποία περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση του έργου. Το νέο σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί μέρος του «Σχεδίου Αστικής του Βελιγραδίου 2021» που αποσκοπούν στην επέκταση και εκσυγχρονισμό των δημοσίων δικτύου μεταφορών της πρωτεύουσας Σέρβων.