Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Ξεκινά η απελευθέρωση του σιδηροδρόμου


Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που δημιουργήθηκε πέρυσι, αλλά ακόμη υπολειτουργεί, ανέθεσε έναντι 4.000 ευρώ στο Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών τη σύνταξη μελέτης αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής επιφάνειας των επιχειρήσεων που αιτούνται λήψη αδείας λειτουργίας ως Σιδηροδρομική Επιχείρηση.
Οι μελετητές θα πρέπει να συντάξουν κατάλογο χρηματοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης εταιρειών, οδηγό προς τις επιχειρήσεις με κατευθύνσεις για την εκπόνηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, εγχειρίδιο μεθοδολογίας καταγραφής και αξιολόγησης χρηματοοικονομικών κριτηρίων των υπό εξέταση εταιρειών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποδομή του ΟΣΕ, μία σειρά μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ετοιμάζονται να μπουν στην σιδηροδρομική αγορά. Όχι, όμως, για τις επιβατικές μεταφορές, όπου θα έχουν να αντιμετωπίσουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά στις εμπορευματικές, όπου θεωρούνται πεδίον δόξης λαμπρόν για μεγάλα κέρδη.
Και αυτό διότι οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, λόγω του μεγάλου όγκου φορτίου που μπορεί να μεταφέρει το τρένο, εκμηδενίζει τα κόστη, καθιστώντας, έτσι, μη ανταγωνιστικό το έργο των εθνικών οδικών μεταφορέων.
"ΤΟ ΒΗΜΑ"