Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Συγκέντρωση για την εργασιακή εφεδρεία πραγματοποίησαν οι μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτική συγκέντρωση για την εργασιακή εφεδρεία πραγματοποίησαν οι μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί, που εργάζονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τους εργαζόμενους ενημέρωσε σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία ο πρόεδρος του συνδικάτου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου κ. Χρήστος Τσελέπης.
 Από μέρους των συγκεντρωθέντων τεθήκαν πολλά αγωνιώδη ερωτήματα στα οποία απάντησε ο πρόεδρος του συνδικάτου. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την σημερινή συγκέντρωση των μεταταγμένων σιδηροδρομικών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

"Σ.Ν" Στην δήλωση που θα υποβάλλεται μπορείτε να συμπεριλάβετε και την παρακάτω δήλωση που ανακοινώσε η ΔΑΚΕ: “ Δηλώνω ότι η υποβολή εκ μέρους μου των προαναφερθέντων στοιχείων δεν αποτελεί αποδοχή υπαγωγής μου στην εργασιακή εφεδρεία, ούτε αποδέχομαι τα συνταξιοδοτικά μου δικαιώματα να εξαρτώνται από τα στοιχεία αυτά.”.