Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Στα 7,7 δισ. ευρώ οι πόροι του Προγράμματος το 2012 Ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

..Στα Προγράμματα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομών όπως τη κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, τη κατασκευή της επέκτασης του Μετρό Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, τη κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τη κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών..

Νέα διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων υιοθετεί η κυβέρνηση για τον καλύτερο έλεγχο των εκταμιεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο κυβερνητικός στόχος για το 2012 απαιτεί την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με απόλυτο προγραμματισμό και στόχευση μέσω της νέας διαδικασίας πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ που ήδη λειτουργεί και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.
Το 2012 το Πρόγραμμα προβλέπεται να φθάσει τα 7,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,76% σε σχέση με το 2011 (εκτιμάται στα 6,8 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 3,6 % του ΑΕΠ και κατανέμονται σε 6 δισ. ευρώ για την προώθηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 1,7 δισ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Στο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και θα φθάσει στα 1.7 δισ. ευρώ το 2012, η επιλογή των έργων θα γίνει με κριτήριο τη συμπληρωματικότητα, τις συνέργειες και τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με την εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.
Στα Προγράμματα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομών όπως τη κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, τη κατασκευή της επέκτασης του Μετρό Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, τη κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τη κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, τα λιμενικά – ναυτιλιακά έργα, έργα για τα αεροδρόμια, έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας, αλλά και έργα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης θα δεσμευθούν πιστώσεις 2,1 δισ. ευρώ, ήτοι το 27,82% του συνόλου των πιστώσεων του Προγράμματος.
Τέλος, το 2012 το ύψος των επιχορηγήσεων που θα λάβουν οι ΔΕΚΟ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 1,05 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 13,63% του Προγράμματος. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων αυτών αφορά σε μεγάλα έργα υποδομής όπως τα έργα της Εγνατίας ΑΕ, του Μετρό Αθηνών, του ΟΣΕ και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).