Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Αναπαύσεις μεταταχθέντων σιδηροδρομικών

Το ερώτημα που τέθηκε υπόψη μας από μεταταχθέντες σιδηροδρομικούς είναι αυτό των απλήρωτων αναπαύσεων τους. Τι θα γίνει με το θέμα αυτό ρωτούν, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων βρίσκεται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης του.
Οι διοικήσεις του ομίλου του ΟΣΕ πρέπει να δουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να δώσουν άμεση λύση. Ότι πληροφορία μας κοινοποιηθεί για το θέμα αυτό θα την αναρτήσουμε.