Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Όλο το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή


Από τα επίσημα Πρακτικά της ΙΗ'. 25 Οκτωβρίου 2011. Συνεδρίασης της Ολομελείας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο • βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
Πατήστε εδώ