Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Όλο το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή


Από τα επίσημα Πρακτικά της ΙΗ'. 25 Οκτωβρίου 2011. Συνεδρίασης της Ολομελείας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο • βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
Πατήστε εδώ