Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Οι σιδηροδρομικοί συμμετείχαν στην συγκέντρωση του ΕΚΘ