Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

Βιντεοσκοπημένο τραγούδι του Βασίλη Καρά γυρισμένο σε τρένο