Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Προβλήματα στην συντήρηση των μηχανών έλξης του ΟΣΕ

Σημαντικά προβλήματα στην συντήρηση και επισκευή των μηχανών έλξης παρατηρούνται τον τελευταίο χρονικό διάστημα εξ αιτίας της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού. Μεγάλος αριθμός από το ειδικευμένο προσωπικό όπως είναι γνωστό έχει μεταταχτεί εκτός ΟΣΕ.
όπως μας πληροφόρησαν εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, το πρόβλημα καθημερινά οξύνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν ελκτικές μηχανές, σε μεγάλο αριθμό εκτός δράσης. « Ήταν φυσικό επόμενο, αφού έδιωξαν το πιο έμπειρο και το πιο ειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των επισκευών» τονίζουν οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το προσωπικό που μετατάχτηκε είχε αποκτήσει εμπειρία στις επισκευές και την συντήρηση των μηχανών σε τέτοιο βαθμό που είχε την δυνατότητα μηχανές, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν στο εξωτερικό για επισκευή ,με μεγάλο κόστος επισκευής, κατασκευάζονταν στα μηχανοστάσια του ΟΣΕ. «Οι γνώσεις που αποκτήσαμε μας επέτρεπε σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις να κατασκευάζουμε ανταλλακτικά με δίκες μας πατέντες προκειμένου να επισκευάσουμε μια μηχανή, αποφεύγοντας μεγάλες δαπάνες για επισκευή» μας επισήμανε τεχνίτης επισκευής μηχανών. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί παλαιοί τεχνίτες μηχανών είχαν βραβευτεί για τις ευρεσιτεχνίες τους στην λειτουργία των μηχανών ιδιαίτερα των ατμήλατων.