Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Σύντομες ειδήσεις από τον ΟΣΕ

• Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού: ΕΡΓΟ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Α.Υ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α"
• Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου μεταξύ Σ.Σ. Διδυμοτείχου - Σ.Σ. Μαρασίων

• Επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά τον «καθαρισμό εγκαταστάσεων και πλύση μηχανισμών οχημάτων Μηχανοστασίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τον καθαρισμό εγκαταστάσεων Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης».
• Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπʼ αριθμ. 19911/23-09-2011 του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για τη μεταβίβαση ακινήτων:
Α. Κτιρίου συνολικού εμβαδού 2.549,14τμ σε οικόπεδο 463,32τμ επί των οδών Ερμού και Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη (αρ. προκήρυξης 3/2011),
Β. Κτιρίου συνολικού εμβαδού 1.062,73τμ σε οικόπεδο 406,90τμ επί των οδών Γούναρη και Σβώλου (αρ. προκήρυξης 3/2011).
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:00.