Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

Εξορθολογισμός των ζημιογόνων ΔΕΚΟ


ΜE το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, το οποίο περιέχεται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015 που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 29-30 Ιουνίου 2011,
επιδιώκεται η σημαντική μείωση του δημόσιου τομέα και η εξασφάλιση της λειτουργίας του στο μέλλον με ορθολογικά κριτήρια και η απελευθέρωση σημαντικών τομέων της οικονομίας από τον κρατικό εναγκαλισμό, ώστε να αποκατασταθεί η δυνατότητά τους για ανταγωνιστική λειτουργία και ανάπτυξη. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του προγράμματος δεν είναι εξασφαλισμένη, στον βαθμό που παρακωλύεται από διστακτικότητες που ακόμη υπάρχουν και από τα εμπόδια που τίθενται από τις πανταχού παρούσες δυνάμεις του άκρατου και ανεξέλεγκτου κρατισμού. Ως αποτέλεσμα, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μπορεί να μην επιτευχθεί με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που θα απαιτούσε η ταχεία έξοδος της χώρας από την κρίση.
Επιδιώκεται, αφενός να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) και να αυξηθεί η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας και, αφετέρου, να εξαλειφθούν οριστικά οι ζημίες τους. Η συμβολή της αναδιάρθρωσης και της δραστικής μεταρρύθμισης της λειτουργίας των ΔΕΚΟ στην επιδιωκόμενη δημοσιονομική προσαρμογή θα είναι σημαντική. Hδη φαίνεται να επιτυγχάνεται η μείωση του ελλείμματός τους κατά 800 εκατ. το 2011 και συνεχίζεται η αναδιοργάνωση και η εξυγίανσή τους για εξοικονόμηση επιπλέον 1,31 δισ. στην περίοδο 2012-2015. Στις προς αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ εντάσσονται οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι αστικές συγκοινωνίες, η αμυντική βιομηχανία και τα ναυπηγεία, οι γεωργικές ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) και άλλοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας του κράτους που συνέβαλαν σημαντικά στη μεγάλη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έως το 2010. Στον τομέα αυτό το 2010 και στις αρχές του 2011 ψηφίσθηκαν από τη Βουλή οι ακόλουθες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ωστόσο υλοποιούνται με σχετικά αργό ρυθμό:

Γενικό πλαίσιο

Η ψήφιση του ν. 3899/17.12.2010, ο οποίος θεσπίζει την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, με μεταρρύθμιση της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής και ιδιαίτερα των εργασιακών σχέσεων σε αυτές, για ουσιαστική μείωση του εργατικού κόστους καθώς και της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης που τις χαρακτήριζε έως το 2009.

ΟΣΕ

Η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ με ψήφιση του ν. 3891/4.11.2010 που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (δηλαδή, του παρόχου σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών), και στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της έως το τέλος του 2011, στην εξασφάλιση ορθολογικής λειτουργίας με σημαντική μείωση του κόστους για τον ΟΣΕ (δηλαδή, στον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής), με σημαντική μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού, στην εκ βάθρων μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, η αντικειμενική αξία της οποίας υπερβαίνει τα 5 δισ. Επίσης η επιχειρηματική μονάδα του ΟΣΕ που δραστηριοποιείται στη συντήρηση του τροχαίου υλικού προβλέπεται να αποσχισθεί από τον ΟΣΕ και να ιδιωτικοποιηθεί.

Πηγή: Express.gr