Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σήμερα 25 Αυγούστου 2011, εγκυκλίους σχετικά με την ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης ασθένειας και τις προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων, σαν μέλη οικογένειας του παιδιού τους.

Περισσότερα πατήστε εδώ