Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ξηλώνουν τις συμβάσεις "από μηδενική βάση" στις συγκοινωνίες


Πετρόπουλος Α.
Το "ξήλωμα" των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τον δραστικό περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση μέσα στον Αύγουστο, καλώντας σε επείγουσες διαπραγματεύσεις τα σωματεία των συγκοινωνιών και μάλιστα "από μηδενική βάση".
4ήμερο, μείωση 10% στις αποδοχές και άρση της μονιμότητας στον ΟΤΕ Κυβέρνηση και υπουργείο Μεταφορών επιχειρούν να εφαρμόσουν πρώτα στον χώρο των συγκοινωνιών όσα προβλέπουν το αρχικό μνημόνιο αλλά και οι εφαρμοστικοί νόμοι και σε αυτή την κατεύθυνση οι δύο εταιρείες που έχει συστήσει το υπουργείο Μεταφορών, ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ) και ΟΣΥ Α.Ε. (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) προχώρησαν σε καταγγελία των συλλογικών και επιχειρησιακών συμβάσεων σε όλα τα μέσα, καλώντας ταυτόχρονα τα σωματεία εργαζομένων να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση στις 5 Αυγούστου. Η θερινή επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις φαίνεται να είναι συντονισμένη, καθώς έχει προηγηθεί η καταγγελία της σύμβασης στην Εμπορική Τράπεζα, ενώ προχθές η διοίκηση του ΟΤΕ, στις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, ζήτησε από τους εργαζόμενους να αποδεχθούν μείωση των αποδοχών τους κατά 10%, καθιέρωση 4ήμερης εργασίας και άρση της μονιμότητας για τους προσληφθέντες πριν από το 2005.

Από μηδενική βάση
«Καταγγέλλουμε όλες τις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις εργασίας που αφορούν στο προσωπικό μας, χωρίς καμιά εξαίρεση, καθώς και κάθε άλλη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, συλλογική συμφωνία, κανονισμό, οργανισμό, επιχειρησιακή συνήθεια ή πρακτική, εν ισχύ, που ρυθμίζει τμήμα ή το σύνολο των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μας», αναφέρεται στο εξώδικο των δύο εταιρειών προς τα σωματεία, που χθες πραγματοποίησαν σύσκεψη προκειμένου να συντονιστούν για να αντιμετωπίσουν τη νέα επίθεση.
Πρότυπο της νέας σύμβασης που θέλουν να επιβάλουν κυβέρνηση και υπουργείο Μεταφορών στο προσωπικό των συγκοινωνιακών μέσων είναι αυτή του ΟΣΕ που συνομολογήθηκε προ διμήνου και προβλέπει τη διαγραφή όλων των προβλέψεων των ΣΣΕ της τελευταίας 20ετίας, αλλά και των επιμέρους δικαιωμάτων, που είτε κατακτήθηκαν μέσω συμβάσεων είτε συμφωνήθηκαν σε επίπεδο επιχείρησης, προκειμένου να διαμορφωθούν νέοι όροι αμοιβής και εργασίας. Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία κατά τις διαπραγματεύσεις, το υπουργείο Μεταφορών με νομοθετική παρέμβαση θα διαμορφώσει νέες σχέσεις αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων και των σωματείων στον ΟΜΕΔ, καθώς με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι προσφυγές στη Διαιτησία πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και της εργοδοτικής (κυβερνητικής) πλευράς.

Αυτόνομη Παρέμβαση: Συνειδητή κατεδάφιση

"Οι εργαζόμενοι καλούνται να προσέλθουν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά όρια σε μια διαδικασία δήθεν 'συλλογικής διαπραγμάτευσης' από μηδενική βάση", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αυτόνομη Παρέμβαση, προσθέτοντας ότι "όλο αυτό το πλαίσιο δεν καταργεί μόνο δικαιώματα, αλλά κάθε έννοια δημοκρατίας, κάθε έννοια ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατεδαφίζοντας επιπρόσθετα και αυτόν τον αστικό νομικό πολιτισμό και διαλύει όλο το συλλογικό εργατικό δίκαιο". Η Αυτόνομη Παρέμβαση προσθέτει ότι "η εμπειρία των αγώνων των εργαζομένων στις συγκοινωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα δείχνει τον δρόμο", και το ζήτημα των ΣΣΕ δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες και τις ΔΕΚΟ, αλλά όλους τους εργαζόμενους. "Γι' αυτό και απέναντι στην κυβερνητική συνειδητή επιλογή της συνολικής κατεδάφισης του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να αντιπαρατάξει ένα συνεκτικό πολιτικό, ιδεολογικό και αγωνιστικό σχέδιο υπεράσπισής του, για το σύνολο του κόσμου της εργασίας".