Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Υποδομές και Μεταφορές

 ΟΣΕ: Πάροχος Σιδηροδρομικών Υπηρεσιών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Εμπορευματικά Κέντρα, Συντήρηση Τροχαίου Υλικού
Η συμμετοχή του Δημοσίου συνίσταται σε 100% συμμετοχή στον όμιλο ΟΣΕ (ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) και 100% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
Η διαδικασία αποκρατικοποίησης βασίζεται σε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων εντός του 2011. Ειδικότερα το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που εφαρμόζεται αποσκοπεί στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στον εξορθολογισμό του κόστους στον διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ ΑΕ και ΕΔΙΣΥ ΑΕ και στην αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΣΕ μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.
Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, τον πάροχο σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, εφαρμόζεται αυτήν την περίοδο ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα οδηγήσει στην αποκρατικοποίησή της με την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 2011 και την εκχώρηση σε αυτόν της διοίκησης της επιχείρησης με την υπογραφή συμφωνίας μετόχων. Περαιτέρω, η επιχειρηματική μονάδα του ομίλου ΟΣΕ που δραστηριοποιείται στη συντήρηση του τροχαίου υλικού προβλέπεται να αποσχισθεί από αυτόν και να μετατραπεί σε εταιρία η οποία στη συνέχεια θα ιδιωτικοποιηθεί. Τέλος το Δημόσιο θα προχωρήσει στην ανάπτυξη των βασικών σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου του ΟΣΕ μέσω συμβάσεων παραχώρησης με ιδιώτες. Οι συναλλαγές αποκρατικοποίησης που αφορούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και τον όμιλο ΟΣΕ αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου του 2011.