Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Η καθυστέρηση ανάρτησης θεμάτων οφείλεται σε διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο από τo μηχανισμό Google. Μεγάλος αριθμός blog έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος