Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Τέλος τα δωρεάν ταξίδια για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του ΟΣΕ

Με εγκύκλιο της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ κάνει γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του ΟΣΕ ότι από της 16 Μαϊου παύει να ισχύει το καθεστώς των δωρεάν ταξιδιών με τρένα του ΟΣΕ. Σχετικά η εγκύκλιος αναφέρει: «Για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, η χορήγηση κάρτας κυκλοφορίας που θα ισχύει για απεριόριστα ταξίδια στο Εσωτερικό Δίκτυο και με την επίδειξη της οποίας θα δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου για όλες τις αμαξοστοιχίες. Για τους εν ενεργεία εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που υπηρετούν στον ΟΣΕ Α.Ε, τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε και την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε η χορήγηση κάρτας κυκλοφορίας που θα ισχύει για απεριόριστα ταξίδια στο Εσωτερικό Δίκτυο και με την επίδειξη της οποίας Θα δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου για όλες τις αμαξοστοιχίες, Για τους εν ενεργεία εργαζόμενους στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και τα μέλη των οικογενειών τους η χορήγηση κάρτας κυκλοφορίας που θα ισχύει για απεριόριστα ταξίδια στο Εσωτερικό Δίκτυο και με την επίδειξη της οποίας θα δικαιούνται έκπτωσης 75% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου για όλες τις αμαξοστοιχίες.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3833/01.10.2001 ως μέλη οικογενείας νοούνται επίσης:
α) Οι άγαμες θυγατέρες ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους .εφόσον ΔΕΝ εργάζονται ,δεν ασκούν δικό τους επάγγελμα, συνοικούν με τον εργαζόμενο ή ΤΟΝ συνταξιούχο και ζούν αποδεδειγμένα εις βάρος τους και έχουν δηλωθεί ως προστατευόμενα μέλη αυτών.
β) Οι διαζευγμένες θυγατέρες που επανήλθαν στην εστία των γονέων τους και αποδεδειγμένα δεν λαμβάνουν διατροφή από τον τέως σύζυγο ,αλλά συγκατοικούν με τους γονείς τους, συντηρούνται από αυτούς και δεν- εργάζονται. Για τις πιο πάνω θα χορηγηθεί επίσης νέα κάρτα κυκλοφορίας με την οποία θα δικαιούνται έκπτωση 50% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου και θα ισχύει για απεριόριστα ταξίδια στο Εσωτερικό Δίκτυο για όλες τις αμαξοστοιχίες. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες των ανωτέρω περιπτώσεων θα αντικαθίστανται κάθε χρόνο. Η ισχύς της ανωτέρω εγκυκλίου άρχεται από 16 Μαΐου 2011 μέχρι της έκδοσης της νέας κάρτας –ταυτότητας κυκλοφορίας θα επιδεικνύονται οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσιακές ταυτότητες».