Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Ανοικτή επιτολή επιστολή το υ κ. Γιάννη Πολυμέρου μέλος της ΟΣΣΕ προς Τους Βουλευτάς της Θεσσαλίας ,τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας , Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας και ΤΑΥΤΕΚΩ Αθήνα

Θέμα: Επαναλειτουργία του Γραφείου Ιατρικών Δαπανών Λάρισας

Θεωρώ υποχρέωσή μου και πάλι να εκφράσω δημόσια τα θερμά μου συγχαρητήρια στους Βουλευτάς και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας που με τις ενέργειες του απέδειξαν στην πράξη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τους σιδηροδρομικούς, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των, μόνο που Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ενημέρωσαν σωστά και δεν είπαν όλη την αλήθεια. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: Η περίθαλψη των ασφαλισμένων του τομέα ασφάλισης προσωπικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ, η οποία συνιστάται στην έγκριση, τιμολόγηση, και πληρωμή των δαπανών ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Κανονισμού Περίθαλψης ΤΑΠ-ΟΤΕ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 01-10-2008, ημερομηνίας ένταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, στο ΤΑΥΤΕΚΩ, παρέχεται από τους εργοδότες ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ μέσω υπαλλήλων τους. Επίσης σύμφωνα με το Ν 3655/2008 και μέχρι της κατάρτισης του Ενιαίου Κανονισμού Περίθαλψης από το ΤΑΥΤΕΚΩ που προβλέπει ο άνω νόμος, ισχύει ο Κανονισμός Περίθαλψης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, η δε παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διενεργείται με τη μέριμνα των εργοδοτών ΟΤΕτ ΕΛΤΑ,ΟΣΕ διά των οριζομένων απ' αυτούς υπολόγους διαχειριστές. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 οι θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των, που απορρέουν από τους νόμους συστάσεως των, κατέβαλαν ανελλιπώς τις ιατρικές δαπάνες, για όλο το προσωπικό του ΟΣΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Για τους ασφαλισμένους υπάρχουν ευθύνες για τις πιο πάνω παρ. 1,2 και 3. Ο ΕΔΙΣΥ εσπευσμένως, παρ7 ότι γνώριζε την επικείμενη συγχώνευση του με τον ΟΣΕ, ως σχετική απόφαση του ΔΣ τού από της 7.8,2009, εσκεμμένως, άδικα, πρόχειρα, παράλογα και απαράδεκτα με το έγγραφο του
4190712/20.10.2010 γνώρισε στο ΤΑΥΤΕΚΩ τη διακοπή των πληρωμών, χωρίς να περιμένει την ψήφιση του κατατεθέντος την 8.10.2010 νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο ψηφισθέν έγινε ο Ν 3891/4.11.2010 (ΦΕΚ 188/4.11.2010) και η συγχώνευση στον ΟΣΕ του ΕΔΙΣΥ έγινε πραγματικότητα. Έτσι με την απόφασή του αυτή δημιούργησε δικαιολογημένα θύελλα έντονων διαμαρτυριών και αντιδράσεων. Γιατί έγινε αυτό άγνωστο στους ασφαλισμένους. Είναι γεγονός ότι, οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΣΕ, βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα. Μήπως όμως και άλλες δαπάνες π.χ. μισθοδοσία απεσπασμένου προσωπικού, αξία υλικών, άλλα έξοδα κλπ. που αφορούν τους ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ δεν πληρώνονται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή και το αντίθετο και συμψηφίζονται από τις οικονομικές τους υπηρεσίες στο τέλος με αλληλόχρεους λογαριασμούς. Γιατί να μη γίνεται αυτό και με τις ιατρικές δαπάνες. Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος περί μετατάξεων πράγματι οδήγησε μέρος του προσωπικού σε συνταξιοδότηση ή μετάταξη. Λόγω όμως διαφόρων κωλυμάτων, μέχρι σήμερα ολίγοι ανέλαβαν εργασία στις νέες τους θέσεις. Πιστεύουμε ότι, από τους εναπομείναντες υπαλλήλους, μπορούσε, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στον ΟΣΕ, να καλυφθεί η θέση του υπολόγου διαχειριστή του ΤΑΠΟΣΕ, έστω και για μία μέρα ή και το λιγότερο για 2-3 ώρες την εβδομάδα, ώστε να μην αναγκάζονται ηλικιωμένοι και με σοβαρά προβλήματα υγείας να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να εισπράξουν 10 ή 20 ευρώ. Η χωρίς ενημέρωση του ΤΑΥΤΕΚΩ απόφαση προκάλεσε εύλογη πικρία και οργή. Οι Θεσσαλοί σιδηροδρομικοί αισθάνονται θύματα αυθαιρεσίας και παράλογων αποφάσεων των διοικούντων εις βάρος των. Πιστεύουν σε μια ανεξήγητη εχθρότητα, υποτίμηση και άδικη μεταχείριση έναντι άλλων κλάδων του ιδίου ταμείου, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΔΕΗ ή των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΕΤΒΑ, ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ κλπ.
 7. Η εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, παρ' ότι πέρασαν τρία (3) χρόνια από της ψήφισης του Ν 3655/3.4.2008, έξη (6) μήνες από της απόφασης κατάργησης των γραφείων πληρωμής ιατρικών δαπανών (20.10.2010) και πέντε (5) μήνες από της εφαρμογής του μέτρου (1.12.2010) μέχρι σήμερα λύση δεν ευρέθει. Η εξόφληση των ιατρικών δαπανών μέσω τραπεζών, που εφαρμόζεται σήμερα δεν λύνει το πρόβλημα, αφού δημιουργεί απαράδεκτη καθυστέρηση, πολλές φορές πέρα των 6 μηνών και ταλαιπωρία γΓ αυτό και προτείνουμε:
α) Πρώτη λύση ουσιαστική: Οι σιδηροδρομικοί της Λάρισας, συμφωνούν με την πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου συνταξιούχων ΟΤΕ και προτείνουν ως λύση οριστική την επάνδρωση όλων των αναφερομένων στφ υπ' αριθ. 7252/1764/28.1.2011 έγγραφο του ΤΑΥΤΕΚΩ Περιφερειακών τμημάτων και γραφείων με γιατρούς και υπολόγους διαχειριστάς, για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Περιφέρειας.
β) Δεύτερη λύση προσωρινή: Επειδή όμως η πιο πάνω λύση θα αργήσει ναεφαρμοστεί, προτείνεται όπως, από τον ΟΣΕ διοριστούν οι υπόλογοι διαχειριστές, έστω και για μια μέρα της εβδομάδας ή στο ελάχιστο για 2-3 ώρες την εβδομάδα, ώστε προσωρινά αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.
γ) Τρίτη λύση προσωρινή ή και οριστική: εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς,η προτεινόμενη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας λύση των ΚΕΠ
Κύριοι Βουλευτές
Κύριε Περιφερειάρχα Θεσσαλίας
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας
Οι Θεσσαλοί σιδηροδρομικοί ζητούν την βοήθειά σας και τις δικές σας ενέργειες, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία γι' αυτό και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Γιάννης Πολυμέρου