Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Τα «Σιδηροδρομικα Νέα» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης


Σήμερα επισκεφτήκαμε το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθούμε για την νέα θέση στην οποία θα υπηρετήσουμε μετά την υποχρεωτική μετάταξη μας από το ΟΣΕ. Το προσωπικό της διεύθυνση τεχνικού μας υποδέχτηκε με θερμή εγκαρδιότητα και τους ευχαριστούμε θερμά. Γίνεται κατανοητό από όλους ότι οι μετατασσόμενοι σιδηροδρομικοί βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση της ζωής τους και γίνεται αντιληπτό επίσης πόσο σημαντική είναι η υποδοχή των μετατασσομένων στο νέο εργασιακό περιβάλλον που καλούνται να υπηρετήσουν.

«Σ.Ν» . Ευχαριστούμε όλους του φίλους σιδηροδρομικούς για την συμπαράσταση τους και τα θερμά λόγια που εκφράζουν προς το πρόσωπο του διαχειριστή αλλά και τους συναδέλφους που μετατάχτηκαν. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.