Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Παράθυρο για απολύσεις στο Δημόσιο


  • Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 1.000 προσλήψεις και ολοκληρώνονται 4.000 μετατάξεις από ΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
  • Εντός του Ιουνίου θα εισαχθούν στο Κοινοβούλιο οι διατάξεις που θα εντάσσουν τις μετατάξεις στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί ?σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών? οι μετατάξεις σε ΟΣΕ και ΟΑΣΑ. Το επόμενο κύμα μετατάξεων αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι με την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΑΕ του Δημοσίου κτλ.).
Θα εξετάζονται ο υπηρεσιακός φάκελος των υπαλλήλων, η αποδοτικότητά τους και οι πειθαρχικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Γ. Ραγκούσης: Κάποιοι θα κοπούν από τη διαδικασία αν δεν αξίζουν πράγματι να συνεχίσουν να δουλεύουν Με αξιολόγηση και κριτήρια... ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον οι μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) προς τις υπηρεσίες του «στενού» κρατικού μηχανισμού, ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης. Η διαδικασία της αξιολόγησης αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για απολύσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι θα κριθούν ακατάλληλοι για να στελεχώσουν το Δημόσιο.
Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών στον ΒΗΜΑ FM, δεν θα γίνουν ούτε «τυφλές» μετατάξεις αλλά ούτε και «τυφλές» απολύσεις. «Οσο λάθος είναι να μετατάσσεις μη χρήσιμους υπαλλήλους τόσο λάθος είναι να απολύεις χρήσιμους εργαζόμενους για το Δημόσιο», αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Γ. Ραγκούσης τόνισε ότι δεν θα γίνουν ούτε «τυφλές» μετατάξεις αλλά ούτε και «τυφλές» απολύσεις
Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η υπαγωγή των μετατάξεων στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν τις προσλήψεις (η μετάταξη θεωρείται απόλυση και επαναπρόσληψη) στον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι στο νέο κύμα μετατάξεων υπαλλήλων από ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που θα ξεκινήσει μόλις δοθεί το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση και κατάργηση δημοσίων οργανισμών, θα περάσει από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξετάζονται ο υπηρεσιακός φάκελος των υπό μετάταξη υπαλλήλων, η αποδοτικότητά τους, οι πειθαρχικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνεται και συνέντευξη. «Κάποιοι θα κοπούν από τη διαδικασία αν δεν αξίζουν πράγματι να συνεχίσουν να δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, άρα δεν πρέπει να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον Ελληνα φορολογούμενο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.
Ο κ. Ραγκούσης υποστηρίζει ότι με το σύστημα αξιολόγησης που θα θεσμοθετηθεί για τις μετατάξεις θα επιβεβαιωθεί ποιος είναι άξιος να περάσει στο Δημόσιο. Χαρακτηρίζει επίσης το σύστημα αξιολόγησης των μετατάξεων μέσω ΑΣΕΠ ως κίνητρο και όχι ως ποινή για τους υπαλλήλους που θα αιτηθούν τη μετακίνησή τους στο Δημόσιο.
Εντός του Ιουνίου θα εισαχθούν στο Κοινοβούλιο οι διατάξεις που θα εντάσσουν τις μετατάξεις στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί ?σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών? οι μετατάξεις σε ΟΣΕ και ΟΑΣΑ. Το επόμενο κύμα μετατάξεων αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι με την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΑΕ του Δημοσίου κτλ.).

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Από μικροσκόπιο 130.000 εργαζόμενοι
Το σύνολο των υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του κράτους, καθώς και οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ που θα τεθούν σε καθεστώς ανασυγκρότησης, συγχώνευσης ή κατάργησης εκτιμάται ότι είναι περίπου 130.000 εργαζόμενοι. Τέτοιοι φορείς είναι για παράδειγμα η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η οποία συζητείται να συγχωνευτεί με την εταιρεία Ψηφιακές Συγκλίσεις ΑΕ, η Αγρόκτημα ΑΕ και η ΟΠΕΠ ΑΕ που θα καταργηθούν.
Το πλεονάζον προσωπικό των οργανισμών που θα προκύψει μετά τη διαδικασία της κατάργησης, της συγχώνευσης ή της ανασυγκρότησης οργανισμών θα αιτηθεί τη μετάταξή του στον δημόσιο τομέα. Ο κ. Ραγκούσης διαβεβαιώνει πως σήμερα υπάρχουν οι θέσεις που μπορούν να υποδεχτούν τους υπό μετάταξη υπαλλήλους οι οποίοι εντάσσονται στην αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις», που επιτρέπει συνολικά 10.600 προσλήψεις - μετατάξεις για το 2011. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 1.000 προσλήψεις και ολοκληρώνονται 4.000 μετατάξεις από ΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, όταν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση δημόσιων οργανισμών ή ακόμα και η ιδιωτικοποίηση φορέων, τότε θα καταργηθούν περίπου το 1/3 των οργανικών θέσεων, δηλαδή 45.000 θέσεις αορίστου χρόνου. Εκφράζονται φόβοι ότι το 2012 δεν θα υπάρχει ικανός αριθμός κενών θέσεων για να υποδεχτεί το πλεονάζον προσωπικό των δημόσιων οργανισμών, με αποτέλεσμα να γίνουν απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων Ο αριθμός των μετατάξεων που θα πραγματοποιηθούν θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα γίνουν οι συγχωνεύσεις - καταργήσεις οργανισμών και από τον αριθμό των αποχωρήσεων δημοσίων υπαλλήλων, από τον οποίο θα εξαρτηθεί ο τελικός αριθμός προσλήψεων - μετατάξεων για το 2012.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Κανόνες για το νέο μισθολόγιο
Το νέο μισθολόγιο θα ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού και θα διέπεται από 4-5 βασικούς κανόνες, ανακοίνωσε ο κ. Γ. Ραγκούσης. Επιβεβαίωσε δημοσίευμα του «Εθνους», σύμφωνα με το οποίο η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα είναι αυτόματη, αλλά θα πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση.
Σημείωσε επίσης ότι με το μισθολόγιο «κάποιοι υποχρεωτικά θα κατέβουν», εννοώντας τους υπαλλήλους του υπ. Οικονομικών που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα, και «κάποιοι θα ανέβουν μισθολογικά» για να πραγματοποιηθεί η σύγκλιση μισθών για υπαλλήλους με ίδια προσόντα. Για τα ειδικά μισθολόγια ανέφερε ότι θα διατηρηθούν αλλά θα υπάρξουν περικοπές γιατί «δεν μπορεί ένας υπάλληλος ΠΕ ειδικού μισθολογίου να παίρνει 5 φορές περισσότερα χρήματα από συνάδελφό του στην κεντρική διοίκηση».Ανήγγειλε την εφαρμογή της απογευματινής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών από το φθινόπωρο και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα στην οποία οι πολίτες θα καταγράφουν τις απόψεις τους. Για το 40ωρο στο Δημόσιο ο κ. Ραγκούσης είπε ότι θα εφαρμοστεί από την ψήφιση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει την τροπολογία, δηλαδή από την ερχόμενη εβδομάδα.
Για λαϊκισμό και υποκρισία κατήγγειλε την κυβέρνηση το στέλεχος της Π.Γ. του ΣΥΝ κ. Σ. Λεουτσάκος για τις δηλώσεις του υπ. Εσωτερικών περί αξιοκρατικής αξιολόγησης και σημειώνει ότι ο κ. Ραγκούσης θέλει να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για τις απολύσεις που έρχονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής δήλωσε δεν «συζητάμε για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων η μονιμότητα των οποίων είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά» και έκανε λόγο για μετατάξεις με ορθολογικά και δίκαια κριτήρια.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

"Έθνος"