Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

ΤΑΠΟΤΕ Θεσσαλονίκης Εικόνες που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Εικονες σημερα απο το ΤΑΠΟΤΕ Θεσσαλονίκης. Δείτε βίντεο