Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Σε «σιδηροδρομική τροχιά» το νέο λιμάνι Καβάλας – Ο ΟΣΕ προχωρεί τη μελέτη για το έργο σύνδεσης

Την ανάθεση μελέτης για τη σύνδεση του νέου λιμανιού (Φίλιππος Β΄) της Καβάλας με τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης –έργο αρχικού προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ- δημοσιοποίησε ο ΟΣΕ, όπως κάνει γνωστό το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχάλη Τιμοσίδη. Με την εξέλιξη αυτή ανοίγουν ευοίωνες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την Ανατ. Μακεδονία και ικανοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών των φορέων της περιοχής μας.
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της θυγατρικής του ΟΣΕ, ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., για το έργο αυτό έχει ανατεθεί σύμβαση μελέτης (ΑΣ 548) με αντικείμενο εκπόνησης τη Β΄ φάση των απαιτούμενων μελετών της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 39 χλμ περίπου, που θα συνδέσει τον Εμπορικό Λιμένα Καβάλας (Φίλιππος Β) με το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο.
Η σύμβαση μελέτης έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από τις πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ).Η χάραξη της νέας γραμμής (μονή, κανονικού εύρους) θα διασχίζει το ανατολικό τμήμα του νομού Καβάλας, παράλληλα με την Εγνατία Οδό, και –μέσω Γραβούνας- θα καταλήγει στους Τοξότες Ξάνθης, όπου και θα ενώνεται με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Το έργο θα χωριστεί σε δυο τμήματα: Ν. Καρβάλη – Γραβούνα (19 χλμ.) και Γραβούνα – Τοξότες (20 χλμ). Εκτός από το νέο λιμάνι, έχει προβλεφθεί στη μελέτη να εξυπηρετούνται από τη νέα σιδηροδρομική γραμμή τόσο η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (σύνδεση μήκους 1,2 χλμ), όσο και η Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας (σύνδεση 5 χλμ). Για όλο το μήκος της σύνδεσης προβλέπονται ανισόπεδες διαβάσεις, στα σημεία που οι σιδηροδρομικές ράγιες θα διασταυρώνονται με το υπάρχον οδικό δίκτυο.Για μελλοντική χρήση, όσον αφορά την εμπορευματική και την επιβατική χρήση της σύνδεσης, έχει προβλεφθεί επίσης η κατασκευή τεσσάρων συνολικά σταθμών: στο Νέο Λιμάνι, στη Νέα Καρβάλη, στη Γραβούνα και στους Τοξότες.Κατά το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι επιμέρους μελέτες για το έργο (τοπογραφικές, υδραυλικές, γεωλογικές/γεωτεχνικές, μελέτες χάραξης και τεχνικών έργων κ.α.).Το σύνολο του προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ, όμως στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος για απαλλοτριώσεις εκτάσεων, καθώς και τυχόν εκπτώσεις των εργολάβων.Ειδικότερα έχουν προβλεφθεί δαπάνες 40 εκατ. ευρώ για χωματουργικές εργασίες, 17 εκατ. για υδραυλικά, 75 εκατ. για εκτέλεση τεχνικών έργων, 22,6 εκατ. για επιδομή και 15 εκατ. για σηματοδότηση.
kavalanet