Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Δημοσιεύτηκε η μετάταξη του διαχειριστή των ιστοσελίδων «Σιδηροδρομικα Νέα» και «Εμβόλιμα Νέα» Χρήστου Γιαννακίδη.

Σήμερα δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Τεύχος με αριθμό φύλλου 323 στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν τα ονόματα των μετατασσομένων σιδηροδρομικών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεταξύ των ονομάτων που μετατάσσονται είναι και του διαχειριστή των blog «Σιδηροδρομικα Νέα» και «Εμβόλιμα Νέα» Χρήστου Γιαννακίδη. Τα «Σιδηροδρομικά Νέα» σύμφωνα με δήλωση του διαχειριστή του θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τομέα της ενημέρωσης όπως και μέχρι σήμερα, με γνώμονα πάντοτε την σωστή και έγκυρη ενημέρωση σιδηροδρομικών και όχι μόνο. Καλούνται όλοι οι σιδηροδρομικοί μεταταχθέντες και μη να είναι κοντά στα «Σ.Ν» και να συνεχίσουν μαζί το έργο της ενημέρωσης από όποιον χώρο εργασίας και αν βρίσκονται. Καλή δύναμη σε όλους.