Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Περικοπές επιδομάτων στον ΟΣΕ


Με εγκυκλίους τόσο η διοίκηση του ΟΣΕ όσο και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ γνωρίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, την διακοπή η κατάργηση δευτερευουσών απολαβών που χορηγούνται στους εργαζόμενους, σε εφαρμογή των άρθρων 11 και 14 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 23-3-2011. Ειδικότερα ο ΟΣΕ περικόπτει τα εξής επιδόματα:
Επίδομα Δακτυλικών, Αμοιβή Ελιγμών + Επιμίσθιο, Αμοιβή Χιλιομετρικών Διανύσεων, Επίδομα Ποδηλάτου, Αμοιβή Μεταφραστικής Εργασίας, Αποζημίωση Μετακινήσεων Ταξί, Αποζημίωση Μετακινήσεων ανά χιλιόμετρο, Επίδομα Ισολογισμού, Επίδομα Βρεφονηπιακών Σταθμών ,

Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Αμοιβή Αμαξ. Έργων, αμοιβή χιλιομετρικών Διανύσεων, Αμοιβή Μεταφραστικής Εργασίας, Αποζημίωση Μετακινήσεων Ταξί, Αποζημίωση Μετακινήσεων ανά Χιλιόμετρο, Επίδομα Ισολογισμού, Επιμίσθιο Θερμαστών, Επιμίσθιο Μηχανοδηγών Αμοιβή Κανονικότητας, Μ.Ο χλμ , ΜΟΔΑ Προσωπικού Κίνησης, ΜΟΔΑ Προσωπικού Έλξης, Επίδομα Βρεφονηπιακών Σταθμών, Έξοδα μετακίνησης ΔΛΠ.