Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Τα συνολικά αποτελέσματα των εκλογών στο Συνεταιρισμό των σιδηροδρομικών

Οι ψήφοι και οι έδρες των παρατάξεων έχουν ως εξής:

ΠΑΣΚ 424 ΕΔΡΕΣ 6

ΔΑΚΕ 379 ΕΔΡΕΣ 6

ΔΕΣΚ 153 ΕΔΡΕΣ 2

ΣΕΚ 55 ΕΔΡΕΣ 1