Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Εξετάζεται ενιαίο μισθολόγιο στις ΔΕΚΟ

Την εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός στις αμοιβές των υπαλλήλων τους και να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση και η μείωση των δαπανών των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κατά 800 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος.Σύμφωνα με στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν, παράλληλα, σημαντικά περιθώρια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυρίως στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, κινητή τηλεφωνία, αυτοκίνητα, αναλώσιμα κ.λπ.). Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι μόνο για τα ενοίκια σε κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των ΔΕΚΟ, καταβάλλονται ανά έτος περίπου 30 εκατ. ευρώ, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέσο κόστος ανά υπάλληλο για τη χρήση κινητών τηλεφώνων ανέρχεται σε περίπου 2.000 ευρώ ετησίως. Πάντως, ο ίδιος παράγοντας απέκλεισε τις νέες οριζόντιες περικοπές στους μισθούς των υπαλλήλων, προσθέτοντας ότι το μισθολογικό κόστος έχει ήδη περιοριστεί κατά 30%- 35%, λόγω των μειώσεων το προηγούμενο διάστημα.
Nooz.gr