Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Σιδηροδρομικών- ΠΑΣΚ-Σ

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε 2011
Συνάδελφοι.
Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2010 οι Διοικήσεις των εταιρειών, με εξώδικη πρόσκληση κάλεσαν την ΠΟΣ σε διαπραγματεύσεις για την ΣΣΕ μέσα στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των τριάντα ημερών σύμφωνα με το νόμο5891. στέλνοντας παράλληλα την πρόταση τους για το νέο μισθολόγιο που μείωνε τις τακτικές απο¬δοχές πλέον των είδη μειώσεων κατά 20% και τους κανονισμούς Εργασίας Η διαπραγματευτική ομάδα της ομοσπονδίας με τη συμμετοχή της ΠΑΣΚ-Σ και της ΔΑΚΕ αφού οι άλλες παρατάξεις δεν ήθελαν συμμετοχή στο διάλογο, με ομόφωνη απόφαση απέρριψε την πρόταση καθώς με αυτήν οι αποδοχές των εργαζομέ¬νων μειώνονταν από 25 ως 45% απορρίπτοντας συγχρόνως και την πρόταση για τους κανονισμούς. Ύστε¬ρα από τη συμβουλή κορυφαίων νομικών αποφασίστηκε η συμμετοχή στο διάλογο ώστε να μην υπάρξει διακοπή των διαπραγματεύσεων με υπαιτιότητα της ομοσπονδίας, το προεδρείο επανήλθε στις συζητήσεις καταθέτοντας παράλληλα πρόταση με την οποία ζητούσε να μην υπάρξει καμιά μείωση των τακτικών απο¬δοχών των εργαζομένων αλλά και παράταση των χρονικών ορίων των διαπραγματεύσεων. Επίσης ζήτησε τη δημιουργία μεικτής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΣ και υπηρεσιακών στελεχών προκειμέ¬νου να ετοιμαστεί κοινό κείμενο κανονισμού εργασίας

Μετά από πολλές συναντήσεις, καθώς ο διάλογος με την άλλη πλευρά ήταν δύσκολος εξ αιτίας του γε¬γονότος ότι σε κάθε επί μέρους πρόταση της ΠΟΣ έπρεπε να γίνονται συνεννοήσεις με το Υπουργείο, φτά¬σαμε στο σημείο να δοθεί κείμενο ως τελική οικονομική πρόταση των Διοικήσεων την παρασκευή 11 Μαρ¬τίου και επί του οποίου θα έπρεπε να απαντήσει η ομοσπονδία. Η ΠΟΣ έθεσε υπ' όψη των οργάνων της την πρόταση και αποφασίστηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου η επιστροφή του κειμένου με βελτιώσεις από την πλευρά της ομοσπονδίας . εκτός από το θέμα που αφορούσε τους συναδέλφους μηχανοδηγούς για το οποίο η ΠΟΣ διατύπωσε μια διαφορετική πρόταση, την επόμενη ακριβώς ημέρα την Τετάρτη 16 Μαρτίου εστάλη το κεί¬μενο της ΠΟΣ ως κείμενο με το οποίο η ομοσπονδία θα υπέγραφε τη σύμβαση οι Διοικήσεις σαν να ήταν έτοιμες από καιρό χαρακτήρισαν την πρόταση της ομοσπονδίας «οικονομικά καταστροφική» και με εντολή του Υπουργείου όρισαν Διοικητικά Συμβούλια με θέμα τη νομοθέτηση συλλογικής σύμβασης με άλλο κεί¬μενο το οποίο προέβλεπε μειώσεις των τακτικών αποδοχών κατά 10% σε όλους, ένταξη του προσωπικού στις μισθολογικές κατηγορίες σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, κατάργηση των επιδομάτων θέσης-ευθύνης - στελεχών και συνακόλουθα δραματικές μειώσεις στο εφ1 άπαξ σε όσους θα εντάσσονταν στα μισθολογι¬κά κλιμάκια της ΥΕ. παράλληλα επανέφερε τα μειωμένα μισθολογικά κλιμάκια της πρότασης του Δεκεμβρί¬ου και το κείμενο κανονισμού Εργασίας στην αρχική του μορφή. Από εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός για το προεδρείο της ΠΟΣ. Με ολονύκτιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στον προεδρείο της ΠΟΣ. τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΕ οι οποίοι πίεσαν το Υπουργείο ώστε να αναβάλλει τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, να αποσυρθεί το σχέδιο συλλογικής σύμβασης με νόμο και να γίνουν αλλαγές του κειμένου που είχε δοθείως πρόταση στις 11 Μαρτίου Έτσι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου η ΠΟΣ με τις ψήφους της ΠΑΣΚ-Σ αποφάσισε την υπογραφή, καθώς η ΔΑΚΕ αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην ψηφίσει υπέρ της πρότασης της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης, παράλληλα και πριν την οριστική υπογραφή το προε¬δρείο της ΠΟΣ συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας ο οποίος αποδεχόμενος το πρόβλημα που δημιουργείται με το εφ1 άπαξ. δεσμεύτηκε ότι θα λυθεί με νομοθετική πρωτοβουλία

Συνάδελφοι.

Αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογούσε η παράταξή μας αποφάσισε την υπογρα¬φή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2011. Μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη Μια απόφαση που απαιτούσε βαθύ προβληματισμό καθώς από αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό η επαγγελματική ζωή όλων των συναδέλφων μας Η ΠΑΣΚ-Σ δεν μπορούσε να «κρυφτεί» πίσω από τους σιδηροδρομικούς Αποφάσισε με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο σιδηροδρομικό κόσμο, ο εύκολος δρόμος θα ήταν όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, να αρνηθεί την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και να μεταθέσει τις ευθύνες , το σενάριο από εκείνη τη στιγμή ήταν δεδομένο. Η κυβέρνηση θα νομοθετούσε, οι σιδηροδρομικοί θα έμπαιναν σε δια¬δικασίες αγωνιστικών κινητοποιήσεων με όσους άντεχαν μέχρι το τέλος και θα φτάναμε στο «δια ταύτα» της επόμενης μέρας με τους συναδέλφους να βρίσκονται με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με αυτές της 1-1- 2011 από 10 μέχρι 17% στην καλύτερη περίπτωση όπως φαίνεται και στα παραδείγματα που παραθέτουμε παρακάτω. Είχαμε τέτοιο δικαίωμα; Δεν θα κρίνουμε τη στάση της ΔΑΚΕ στο τελευταίο Δ.Σ. Εκτιμώντας τη στάση της απολογιστικά όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι βοήθησε στο να οδηγηθούν τα πράγματα ως την τελική πρόταση με την οποία δεν περικόπτονται τακτικές αποδοχές από τους εργαζόμενους Αυτή η σύμβαση υπογράφτηκε μέσα σε ένα πρωτόγνωρο για τους σιδηροδρομικούς και τον σιδηρόδρομο περιβάλλον. Μόνο όποιος εθελοτυφλεί αγνοεί την πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία μέσα στην οποία βρισκόμαστε και γι' αυτούς τους λόγους η παράταξή μας έχει τοποθετηθεί και πρόσφατα και στο πα¬ρελθόν. παρ' ότι δεν τα «φάγαμε μαζί» όπως ισχυρίζεται ο ανεκδιήγητος κ. πάγκαλος, ωστόσο η κοινωνία κα¬θοδηγούμενη από την προπαγάνδα των MME «πείστηκε» ότι οι σιδηροδρομικοί αμείβονται πλουσιοπάροχα.

Συνάδελφοι.

Μια άρνηση της υπογραφής θα σηματοδοτούσε εξελίξεις όχι μόνο με δραματικές επιπτώσεις στα εισοδή ματά μας αλλά ακόμη και για την επαγγελματική μας υπόσταση. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί οπαδοί - υπάλ¬ληλοι συμφερόντων, της θεωρίας ότι ο σιδηρόδρομος πρέπει να κλείσει. Η άρνηση της υπογραφής και η νομοθέτηση της σύμβασης θα οδηγούσε στην οριστική απεμπόληση του δικαιώματός μας να διαπραγματευ¬όμαστε Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων των προηγούμενων χρόνων με το νόμο 5891 κατεδαφίστηκαν. Η επιλογές ήταν δύο. Ή θα αφήναμε την Κυβέρνηση να «χτίσει» για λογαριασμό μας ή θα αποφασίζαμε να χτίσουμε εμείς για μας από μια ανεκτή βάση. προτιμήσαμε το δεύτερο. Κάποιοι ακόμη και σήμερα «μακριά νυχτωμένοι» πιστεύουν ότι η απειλή της νομοθέτησης ήταν μπλόφα Είχαμε το δικαίωμα να ρισκάρουμε με «το ψωμί των παιδιών» των σιδηροδρομικών, Η άρνηση της υπογραφής θα σηματοδοτούσε την εμπλοκή σε κινητοποιήσεις. Με ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού να τελεί υπό τον ιδιότυπο διωγμό των μετατάξεων, πόσο αποτελεσματικές θα μπορούσαν να είναι αυτές οι κινητοποιήσεις; και αντί να δημι¬ουργούμε γεγονότα θα τρέχαμε πίσω από τα γεγονότα Αυτό βολεύει κάποιους αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε η συντριπτική πλειοψηφία των σιδηροδρομικών Η υπογραφή της σύμβασης δεν δίνει «συγχωροχάρτι» στην κυβέρνηση και στις επιλογές της. Με την υπογραφή δεν λύνονται μονομιάς τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, ο δρόμος θα είναι μακρύς και επί¬πονος για να μπορεί να λειτουργεί, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που τον κρατούν σε λειτουργία και όχι οι φωστήρες της ρ r ice w ace mouse στους οποίους αφέθηκε η τύχη του. Ας το καταλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το πείραμα της Ολυμπιακής δεν άντεξε ούτε ένα χρόνο. παραθέτουμε παραδείγματα τακτικών αποδοχών προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει καλύ¬τερα τις διαφορές

31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β.Μ 984 885.6 1215.08 1313.6

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 698.11 628.29

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 118.96 107.06 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 142.49 142.49

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 142.49 142.49

Η/Υ 43.64 39.27

ΤΕΧΝΙΚΟ 43,64 39.27

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 471.58 670.87ΣΥΝΟΛΟ 2275.37 2086.51 1782.86 2088.47

Μειωση 303.65(14.55%)


ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β Μ 984 885.6 1215.08 1612

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 698.11 628.29

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 118.96 107.06 ΚΑΤΑΡΓΕΠΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 14249 142.49

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 94.99 94.99

Η/Υ 4364 39.27

ΤΕΧΝΙΚΟ 43.64 39.27

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 431.84 324.97ΣΥΝΟΛΟ 2227.87 2039.01 1743.12 2040.97

Μείωση 295.89(14.51%)

ΥΠΟΠΡΟΒΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β Μ 1050.19 945.17 1836.13 2046.4

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 745.06 670.55

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 223.09 200,78 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 94.99 94.99

Η/Υ 43.64 39.27

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 116.61 104.95

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 58.47 52.62

ΣΠΟΥΔΩΝ 359.05 323.15

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 171.5 385.08ΣΥΝΟΛΟ 2793.14 2533.52 210383 2535.48

Μείωση 429.69(16.96%)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β Μ 1103.13 99 2 97 1783.73 1988

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 733.71 660 34

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 142.99 142.99

Η/Υ 45.23 40.7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 102.04 102.04 96.2 104

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 88.15 79.33

ΣΠΟΥΔΩΝ 367.37 330.63

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 801.98 721.78

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 238.08 980.24ΣΥΝΟΛΟ 3384.6 3070.78 2118.01 3072.24

Μείωση 952.77(31.02%)

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β Μ 1050.19 945.17 1215 08 1612

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 791.63 712.46

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 223.09 200.78 ΚΑΤΑΡΓΕΠΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 189.98 189.98

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 94.99 94.99

Η/Υ 4364 39.27

ΤΑΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 192.03 17282

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 724.14 743.47ΣΥΝΟΛΟ 2687.59 2457.51 2035.42 2459.47

Μείωση 422.09(17.17%)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ

31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Β Μ 968.12 871.3 1423.02 1538.4

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 600.98 540.88

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 118.96 107.06 ΚΑΤΑΡΓΕΠΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 94.99 94.99η/υ 43.64 39.27

οικογενειακο 102.04 102.04 96.2 104

προσωρινο επιδομα 116.61 104.95

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 63.23 220.05συνολο 2045.34 1860.49 1582.45 1862.45

Μείωση 278.04(15.00%)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ME1HN ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ
Σταθμάρχης
β μ 984 885.6 1491.1 1612

χρονο επιδομα 698.11 628.3

επιδομα 0 εσ ησ 118.96 107.06 καταργειται ενσωματωνεται

επικινδυνο 94.99 94.99

ανθυγιεινο 94.99 94.99

η/υ 43.64 39.27

οικογενειακο 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 77.73 238.21συνολο 2136.73 1952.25 1665.03 1954.21

Μείωση 287.22(14.70%)

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

β μ 976.05 878.44 1457,06 1575.2

χρονο επιδομα 649.19 584.27

επικινδυνο 189.98 189.98

ανθυγιεινο 94.99 94.99

η/υ 43.64 39.27

οικογενειακο 102.04 102.04 96.2 104

λειτουργικο 67.21 60.49

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 205.63 272.24συνολο 2123.1 1949.48 1758.89 1951.44

Μείωση 190.59(10.00%)

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΠΕ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 31/12/2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3899 ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ

β μ 1007.83 907.04 1783.73 1988

χρονο επιδομα 670.32 603.29

επιδομα 0 εσ ησ 163.56 147.2 καταργειται ενσωματωνεται

σπουδων 335.63 302.06

ανθυγιεινο 94.99 94.99

λειτουργικο 208.25 187.42

βιβλιοθηκης 29.24 26.31

η/υ 45.23 40.7

οικογενειακο 102.04 102.04 96.2 104

ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 161.9 321.01συνολο 2657.09 2411.05 2041.83 2413.01

Μείωση 369.22(15.30%)Συνάδελφοι.

Είναι γεγονός ότι αυτή η σύμβαση αφήνει «ανοιχτές πληγές» σε κάποιους κλάδους. Είναι γεγονός ότι απέχει πολύ για να χαρακτηριστεί νίκη. πρόκειται για «μη ήττα» Απευθυνόμαστε σε όλους τους σιδηροδρο¬μικούς και σε όσους έχουν διάθεση ν' ακούσουν, Η σύμβαση αυτή αφήνει παράθυρο ανοιχτό για να διαπραγ¬ματευτούμε την επόμενη φορά με καλύτερους όρους. Μας δίνει δυνατότητα να διορθώσουμε τις αδικίες. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους συνταξιοδοτούνται άμεσα να μην έχουν επιπλέον απώλειες στη σύνταξη. Δεν απευθυνόμαστε φυσικά σε όσους φουσκώνουν τα μυαλά τους με κομματικό αέρα. Δεν απευθυνόμαστε σ' αυτούς που πιστεύουν ότι είχαμε τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου του κράτους και δεν τα χρησιμοποιή¬σαμε. Δεν απευθυνόμαστε σ' αυτούς που πιστεύουν ότι η εργατική τάξη «θα πάει στον παράδεισο» με την εγκαθίδρυση λαϊκής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Δεν απευθυνόμαστε σ'αυτούς που «κοιμήθηκαν» το Μάιο του 2009 και «ξύπνησαν» το Μάρτιο του 2011. δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη στην Ελλάδα όλο αυτό το διά¬στημα και ζητούν συγκρίσεις με προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-Σ